Energiedelen binnen gebouweenheid werkt drempel voor zonnepanelen weg

6 december 2018, over deze onderwerpen: Energiebeleid

In verstedelijkte gebieden liggen beduidend minder zonnepanelen. Er zijn meer appartementen en meergezinswoningen en daarbij is het niet mogelijk om de door zonnepanelen geproduceerde stroom te verdelen onder de bewoners. Vlaams volksvertegenwoordiger en N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy wil deze drempel wegwerken en diende een conceptnota in die het delen van energie binnen eenzelfde gebouw wel mogelijk maakt.

De statistieken tonen aan dat zonnepanelen of PV-installaties bij gezinnen ongelijk verspreid zijn over Vlaanderen. In de druk bevolkte steden liggen er proportioneel veel minder zonnepanelen. In de steden staan meer appartementen en meergezinswoningen en zijn er dus minder individuele daken beschikbaar. “Bovendien stellen we vast dat het potentieel onvoldoende wordt benut”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy. “Vandaag is het immers niet mogelijk om de geproduceerde stroom door PV-panelen te verdelen onder de bewoners of de verschillende eenheden in het gebouw. Je kan in theorie wel zonnepanelen plaatsen voor eigen verbruik, maar het rendement weegt niet op tegen de investering. Bovendien is het zeer omslachtig: je moet beschikken over een aparte omvormer, aansluiting en bekabeling, alsook een afzonderlijk akkoord van de mede-eigenaars om het gemeenschappelijk dak te mogen gebruiken.”

Dezelfde complicaties gelden trouwens ook voor kmo- of retailgebouwen, waar je eveneens genoodzaakt bent om per teller een aparte PV-installatie te plaatsen. Investeringen in zonnepanelen op een winkelcomplex of bedrijvencentrum worden pas interessant wanneer de verschillende entiteiten de stroom rechtstreeks kunnen afnemen.

Er is ook een tweede drempel voor appartementen: iedere wooneenheid moet beschikken over een minimaal aandeel hernieuwbare energie. De EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat) laat echter niet toe om de investeringen in hernieuwbare energie met een gemeenschappelijke installatie op te nemen in die berekening.

“Als we deze achterstand in de steden willen inhalen, dan moeten we bestaande drempels voor hernieuwbare energie wegwerken”, geeft Andries Gryffroy aan. “Met mijn conceptnota reik ik handvaten aan om de regelgeving aan te passen. Zo wordt het niet enkel financieel interessant maar ook juridisch mogelijk om energie te delen binnen een zelfde gebouweenheid of energie-entiteit. Met de digitale meter kunnen de energiestromen binnen een gebouw worden gevolgd en wordt het delen van energie binnen een gebouweenheid ook praktisch en technisch mogelijk. Daarmee geven we een nieuwe stimulans voor meer groene stroom in Vlaanderen”, besluit Andries Gryffroy.