Elektronisch strafdossier opvragen in papier: Kafka bij justitie

17 december 2017, over deze onderwerpen: Justitie

“Elektronische strafdossiers kunnen momenteel nog steeds opgevraagd worden in een papieren versie. Dit zadelt de griffies met onnodige werklast op. De N-VA pleit voor een efficiëntere inzet van personeel en middelen bij justitie. Wanneer een strafdossier elektronisch bestaat, zouden de partijen enkel nog recht mogen hebben op een elektronische kopie en niet op een papieren versie.” Zegt justitiespecialiste en N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Dossiers in strafzaken worden ofwel op papier ofwel elektronisch bijgehouden. Wanneer partijen recht hebben op inzage in het dossier kunnen zij eveneens vragen om een kopie. Ze hebben daarbij de keuze tussen een papieren kopie of een elektronische kopie. Dit betekent dat zelfs als een dossier elektronisch voorhanden is, er ook naar een papieren kopie gevraagd kan worden.

Kristien Van Vaerenbergh wil deze tegenstrijdigheid rechtzetten: “Het is geen uitzondering dat een strafdossier bestaat uit meer dan honderd kaften. Het kost het griffiepersoneel dan soms dagen tot weken om een strafdossier op papier ter beschikking te stellen terwijl het al elektronisch bestaat. Dit is een enorme verspilling van personeel en middelen, en bovendien is dit allerminst ecologisch verantwoord.”

De N-VA heeft nu een wetsvoorstel klaar waarbij het niet meer mogelijk zal zijn een papieren kopie te verkrijgen van een dossier dat ook elektronisch voorhanden is. De griffie zal dan enkel nog de elektronische kopie mogen afleveren.

Justitie moet dringend de stap zetten naar de 21ste eeuw. Het behoort tot de ambitie van deze regering om alle strafdossiers op termijn volledig elektronisch te maken. “Maar wat baat het als er van die dossiers alsnog een papieren kopie kan geëist worden? Met dit voorstel lossen we alweer een kafkaiaanse toestand bij justitie op”, besluit Van Vaerenbergh.