Eindtermen goedgekeurd in commissie: ambitie voor Vlaams onderwijs

22 november 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Vandaag is voor het Vlaams onderwijs een historisch moment: niet elke regeerperiode worden nieuwe eindtermen – de minimumdoelen in ons onderwijs – gestemd. Vandaag werden in de commissie Onderwijs de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. De N-VA-fractie is tevreden, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls. “We mikken hoog met deze eindtermen, met onder meer ambitieuze minimumdoelen en aandacht voor basisgeletterdheid. En dat is belangrijk voor de N-VA.”

Er is veel aandacht voor kennis in deze eindtermen: kennis werd expliciet opgenomen bij elke specifieke eindterm, naast vaardigheden en attitudes. “Een vraag van N-VA, maar ook een vraag die heel sterk leefde binnen het onderwijsveld zelf. Deze eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs komen tegemoet aan de verscheidende berichten over de dalende kwaliteit van ons onderwijs op een aantal vlakken. Denk aan internationale studies over begrijpend lezen, kennis van het Frans, wiskunde.”

Ook het opnemen van burgerschap is voor ons essentieel. “Iedereen in onze huidige samenleving moet leren hoe onze Vlaamse maatschappij werkt en de waarden van de Verlichting kennen”, meent het parlementslid.

Uiteraard staan deze eindtermen van de eerste graad niet los van de eindtermen van het basisonderwijs en de tweede en derde graad, die nog moeten ontwikkeld worden. Dat is de volgende stap.

De N-VA hoopt dat deze nieuwe ambitieuze onderwijsdoelen een goede basis legt voor gemotiveerde en sterke leerlingen die degelijk voorbereid zijn op het hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Daniëls: “De hoofdbedoeling moet zijn dat we het maximum uit elke leerling halen.” De N-VA zal dan ook de verdere uitrol van de goedgekeurde eindtermen opvolgen. “Zullen de koepels zich houden aan de letter en de geest van deze eindtermen bij hun leerplannen? We vinden ze graag letterlijk, helder en transparant terug.”