Eindspurt ingezet: nieuw Decreet Gemeentewegen komt in zicht

15 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Mobiliteit

Naar aanleiding van het Weekend van de Trage Weg pakken de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld uit met goed nieuws: de eindspurt naar het langverwachte nieuwe Decreet Gemeentewegen is ingezet. “Dat nieuwe decreet moet een eenvoudig instrument aanreiken aan de gemeenten om een netwerk rond buurt- en gemeentewegen uit te bouwen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans, die al sinds 2009 dit dossier bepleit.

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd vervoer en belangrijk als wandelpaden. Ze werden ooit vastgelegd met de wet op de buurtwegen uit 1841 en de bijhorende ‘Atlas van de Buurtwegen’. In Vlaanderen liggen er talloze van dergelijke wegen, dikwijls bekend maar ook vaak onbekend. In dat geval heeft zo’n buurtweg verstrekkende gevolgen voor de personen of overheden op wiens grondgebied een dergelijke trage weg blijkt te liggen zonder dat men dat weet.

De meerderheidspartijen verruimden de scope en beperkten zich niet enkel tot trage wegen. Het nieuwe decreet behelst alle gemeentewegen. Vandaar het ‘Decreet Gemeentewegen’. De Wet op de buurtwegen werd sinds 1841 nauwelijks gewijzigd, maar wordt nu afgeschaft en vervangen door dit decreet. Op weg naar dit decreet werden ook alle belangenverenigingen betrokken. Zij mochten meermaals hun bekommernissen uiten, wat resulteerde in een evenwichtig resultaat.

“Dit decreet borduurt verder op de conceptnota die in 2016 al werd ingediend en moet een oplossing bieden voor tal van concrete problemen op het terrein. Ik denk aan absurde situaties waarbij er bijvoorbeeld een voetweg door een speelplaats van een school loopt en onzinnige juridische procedureslagen. Dat moet verleden tijd zijn”, zegt Lies Jans. “Dit decreet voorziet immers in eenvoudige en geïntegreerde procedures. We geven daarvoor nu een sterk mandaat aan de gemeenten, die veel sneller en gemakkelijk knopen kunnen doorhakken. Er zullen minder juridische procedures nodig zijn. Het behoud van bestaande en het openstellen van nieuwe wegen is het uitgangspunt.”

Naar een fijnmazig netwerk
“Door die heldere procedures voor de gemeenten kunnen zij een fijnmazig netwerk van gemeentewegen uitbouwen, zowel op recreatief als op functioneel vlak en zo een duurzaam mobiliteitsbeleid uitwerken”, zegt Wilfried Vandaele. “Want gemeentewegen worden alsmaar belangrijker. Dankzij de herwaardering van verschillende soorten trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen voor voetgangers en fietsers. Zo komen er meer, maar ook veiligere verbindingen naar de school, sportclub of bibliotheek. Dat kan dan weer een stimulans zijn voor het fiets- en wandelverkeer.”

Rechtszekerheid en lokale autonomie
Lokale besturen krijgen meer autonomie om te beslissen over de trage wegen op hun grondgebied. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens: “We zorgen ervoor dat het zwaartepunt van de beslissingsbevoegdheid bij de lokale besturen ligt. We zullen de gemeenten hierin heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid geven zonder hen extra administratieve lasten op te leggen. Mensen hoeven niet langer bang te zijn van wegen die op een oude kaart recht doorheen hun huis lopen, maar waarvan niemand vandaag nog van het bestaan afweet. Rechtszekerheid én een opwaardering van de trage wegen gaan hand in hand.”