Eindelijk nieuwe spelregels voor vennootschappen en verenigingen

27 november 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Justitie

In de Kamercommissie Handelsrecht werd dinsdagnamiddag het wetsontwerp tot invoering van een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. De N-VA verheugt zich over deze hervorming, die heel wat goede punten bevat.

Kamerlid Wim Van der Donckt: “Bepaalde drempels of grendels om in ons land te ondernemen worden weggewerkt. Het aantal vennootschapsvormen wordt van de 17 bestaande vennootschapsvormen herleid tot 4 basisvormen. Onze bestaande BVBA hadden we onnodig veel bepalingen opgelegd die volgens Europese richtlijnen eigenlijk enkel voor NV’s waren bedoeld. Nu wordt de besloten vennootschap (BV) een veel flexibelere vennootschapsvorm. Voortaan zal ook één persoon een NV of BV kunnen oprichten, en zijn er slechts twee oprichters nodig voor een vzw.”

Kamerlid Goedele Uyttersprot: “Vennootschappen én verenigingen zullen alle economische activiteiten kunnen uitvoeren; er zal niet meer moeten nagegaan worden of vzw’s inderdaad geen winstoogmerk hebben. Vzw’s mogen voortaan ook winst maken, alleen mogen ze die niet uitkeren aan de leden. Voorts kunnen vennootschappen voortaan in hun statuten vrij kiezen onder welk vennootschapsrecht zij willen functioneren, zoals dat in een aantal buurlanden al kan. Dat zal het vertrouwen van internationale ondernemingen in ons vennootschapsrecht alleen maar ten goede komen. Voor insolventieprocedures zoals het faillissement blijft echter de plaats van de werkelijke zetel doorslaggevend om te bepalen welk rechtsstelsel van toepassing is.”

Kamerlid Wim Van der Donckt: “De N-VA heeft tijdens de parlementaire behandeling nog heel wat accenten kunnen leggen via amendementen. Zo werd de titel rond vereffening en ontbinding van vennootschappen grondig herschreven. Die procedures worden nu versoepeld indien er géén openstaande schulden of enkel schulden tegenover de aandeelhouders zijn. Er is ook in bijkomende waarborgen voorzien voor de schuldeisers. Wanneer er na de sluiting van de vereffening nog activa opduiken zal de vereffening heropend kunnen worden.”

In de lente van 2017 was onder impuls van de N-VA ook al de procedure van de gerechtelijke ontbinding aangescherpt. De resultaten daarvan worden intussen al goed duidelijk: het aantal gerechtelijke ontbindingen van (veelal slapende) vennootschappen is op één jaar tijd gestegen van 1000 naar 5000, en veel ondernemingsrechtbanken staan nog maar aan het begin van een grote opkuisoperatie op dat vlak. Het nieuwe wetboek verfijnt nog deze procedure.

Kamerlid Wim Van der Donckt : “Méér gezonde ondernemingen, doorstartkansen voor ondernemingen in moeilijkheden, een tweede kans voor de falende ondernemers die dat verdienen, een opkuis van ongezonde of slapende ondernemingen, ... Daar heeft deze regering ernstig werk van gemaakt. Omdat wij een gezond ondernemingslandschap essentieel vinden voor een gezonde economie.”