Eindelijk duidelijkheid voor reizigers: Vlaanderen kan personen die terugkeren uit ‘rode zones’ verplichte quarantaine opleggen

8 juli 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

Vandaag werd in spoedbehandeling een nooddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement dat de juridische aspecten regelt voor Vlamingen die terugkeren uit het buitenland. De aanpak maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones, afhankelijk van het risico op besmetting. Via het nooddecreet kan verplichte quarantaine opgelegd worden.

De gezondheidssituatie in sommige buitenlandse regio's die aanvankelijk als "veilig" werden beschouwd kan nog veranderen. Daarom is er nood aan richtlijnen voor terugkerende reizigers uit die gebieden.

“Vlamingen willen duidelijkheid over waar ze op vakantie kunnen gaan en wat ze moeten doen wanneer ze terugkeren. Die duidelijkheid komt er nu. Met dit decreet zorgen we ervoor dat we de kans op een heropflakkering van het COVID-19 virus door terugkerende reizigers uit risicogebied beperkt wordt”, aldus Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA).

Er is nu een aanpak, gebaseerd op een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Via de decreetswijziging wordt het opleggen van verplichte quarantaine door Vlaanderen en het beboeten van wie zich niet aan de regels houdt geregeld. De overheid kan met name personen van wie (nog) niet is aangetoond dat ze besmet zijn met COVID-19 toch het bevel geven tot tijdelijke afzondering, wanneer deze een verhoogd risico hebben om deze besmettelijke infectie te hebben opgelopen. Die ‘personen met verhoogd risico’ zijn bijvoorbeeld personen die in contact geweest zijn met een besmettingsbron of die in een ‘hoogrisicogebied’ of in een rode zone zijn geweest. Zij kunnen ook verplicht worden zich te laten testen.