Eigen vermogen sociale verhuurkantoren stijgt

19 juli 2016, over deze onderwerpen: Huren

Het eigen vermogen van de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen stijgt. 31 van de 41 verhuurkantoren hebben in 2015 meer eigen vermogen dan in 2014. 9 sociale verhuurkantoren in Vlaanderen staan dan weer onder verhoogd toezicht van de Vlaamse administratie. Dat vertellen Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys en Marc Hendrickx (N-VA).

Sociale verhuurkantoren zijn door de Vlaamse overheid erkende organisaties die woningen en appartementen op de private huurmarkt huren en die vervolgens voor een redelijke huurprijs doorverhuren aan personen met een bescheiden inkomen. Vlaanderen telt in totaal 43 dergelijke verhuurkantoren. “Van die 43 worden er 9 door de Vlaamse administratie met een verhoogd toezicht opgevolgd”, aldus Lorin Parys, voorzitter van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement.

“De sociale verhuurkantoren worden opgevolgd aan de hand van een Financiële Gezondheidsindex De waarde van de gezondheidsindex, ingevoerd in 1994, wordt berekend door een aantal producten uit de korf van de consumptieprijsindex te halen, meer bepaald alcohol, tabak en brandstof. Het gezondheidsindexcijfer wordt onder meer gebruikt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen. Gezondheidsindex (Figi). Die index houdt rekening met een aantal economische parameters zoals rendabiliteit en solvabiliteit. De meeste van die SVK’s die onder ‘verhoogd’ toezicht staan omwille van een slechte score op die index, ondervinden problemen met hun liquiditeit en rentabiliteit, sommige met hun kostenbeheersing. Zij worden individueel begeleid”, aldus Lorin Parys. Een verstrengd toezicht wil zeggen dat Vlaanderen een oogje in het zeil houdt zodat een faillissement zoals eerder dit jaar in Gent vermeden kan worden.

Twee SVK’s stonden reeds sinds vorig jaar onder dit verhoogd toezicht, bijkomend werden zeven andere SVK’s, vooral in Oost-Vlaanderen, sinds dit jaar onder verhoogd toezicht geplaatst wegens hun verslechterde financiële gezondheid.

Lorin Parys gelooft rotsvast in het systeem van sociale verhuurkantoren en vindt het dan ook positief dat minister Homans op deze manier pro-actief optreedt en op tijd ingrijpt. “Zo vermijden we een situatie zoals eerder dit jaar in Gent waarbij een SVK failliet ging. Het vertrouwen van huurders en verhuurders is immers essentieel voor het slagen van het systeem. En dat vertrouwen kunnen we enkele behouden met transparante communicatie en snel optreden. Vanuit het parlement volgen we de situatie dan ook op de voet. We zien alvast dat het grootste deel van de SVK’s er wel op vooruit gaan met hun Figi-score”, aldus Parys.

Eigen vermogen
Op het vlak van het eigen vermogen, de activa min de openstaande schulden, doen de Vlaamse sociale verhuurkantoren het beter, vertelt collega Marc Hendrickx, ook lid van de commissie Wonen. “Het eigen vermogen kende in 2015 bij 31 van de 41 gesubsidieerde SVK’s een stijging. Het totale eigen vermogen van de verhuurkantoren steeg zo in 2015 naar 7,4 miljoen euro. Dat is een significante toename van 700.000 euro tegenover 2014.”

Minister Homans heeft daarenboven ook 10 miljoen euro extra voorzien om de groei van SVK’s te ondersteunen. “Het is de bedoeling dat SVK’s meer financiële ruimte krijgen om extra woningen in te huren. Tot nu toe verwachten we van de SVK’s dat ze altijd 10 procent van de subsidies zouden voorfinancieren. Dat heeft natuurlijk een impact op de reserves van de desbetreffende SVK’s. Via de bijkomende middelen krijgen ze extra ruimte om bijkomende woningen in te huren en moeten ze bijvoorbeeld bijkomende woningen niet eerst zelf financieren. Zo vergroten we de financiële draagkracht en dus de slagkracht”, stellen Hendrickx en Parys.