Eerste serieuze stap gezet naar loodvrije visserijwereld

29 november 2018, over deze onderwerpen: Visserij

Vissers maken nog te veel gebruik van lood. Ze gebruiken dit toxisch materiaal om hun vislijnen te verzwaren. "Het is algemeen bekend dat lood giftig is voor vis, mens en milieu. Gelukkig bestaan er steeds meer goede alternatieven en wordt de problematiek eindelijk ernstig genomen. Ik ben verheugd dat de overheid en de sportvisserij nu effectief gaan samenwerken om lood uit het milieu te weren", zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen.

Al sinds 2014 zet volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen de problematiek van het vislood op de agenda van diverse parlementen. Via de Senaat, het Vlaams Parlement en het Benelux-parlement diende ze voorstellen in om ecologische alternatieven voor vislood te promoten in de hengelsport. De herhaalde oproepen van Vermeulen krijgen na jaren effectief gehoor.

In een antwoord op een parlementaire vraag van Vermeulen liet minister Schauvliege weten dat tijdens een sectoroverleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en Sportvisserij Vlaanderen werd afgesproken om loodalternatieven in de praktijk te laten testen. Sportvisserij Vlaanderen heeft hiervoor de nodige vissers bij elkaar gezocht en hen loodalternatieven ter beschikking gesteld. Deze worden nu uitgetest bij alle hengeldisciplines die actief zijn in de Vlaamse openbare binnenwateren. 

Daarnaast pleegde Sportvisserij Vlaanderen overleg met de Belgische beroepsfederatie van hengelsportbedrijven en een aantal instanties bevoegd voor zeevisserij. Hierna beslisten ze om een grote hoeveelheid loodvervangers aan te kopen. Deze zullen binnenkort getest worden. Tegen september 2019 volgt dan een beleidsinformerend rapport.

Vermeulen gelooft in deze aanpak om de visserijwereld loodvrij te krijgen. "De sector van de hengelsportvisserij zal via zijn geëigende kanalen de testresultaten kenbaar maken. Zo informeren en sensibiliseren ze de visserijwereld vanuit de sector zelf en kan er vanuit de basis zelf een mentaliteitswijziging komen", aldus Vermeulen.

"Ik ben ook tevreden dat mijn oproepen om een zogenaamde loodcode op te stellen gehoor krijgen. Deze loodcode zal deel uitmaken van het Reglement Openbare Visserij 2019 en gaat ook verspreid worden bij de hernieuwing van de visvergunningen. Ook de nog niet-bewuste hengelsporters zullen dan milieuvriendelijke alternatieven moeten gebruiken."

Sportvisserij Vlaanderen gaat ten slotte ook per betrokken hengelsportdiscipline loodvrije viswedstrijden, ‘Leadfree-cups’, organiseren. Hiermee kan ze de bestaande en nieuwe loodvrije materialen nog meer in de belangstelling brengen. "Nu de hengelsport in de lift zit, ook bij onze jongeren, kunnen we enkel maar toejuichen dat naast de overheid ook de sector stevig zijn tanden zet in een loodvrije vistoekomst", besluit Sabine Vermeulen.