Eengemaakte renovatiepremie wordt realiteit op 1 januari 2019

24 juli 2018, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Energiebeleid

Afgelopen weekend besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans over een vereenvoudiging van de renovatiepremie. Er komen ook veranderingen in de inkomensvoorwaarden en de regelgeving voor bijwoners wordt minder streng.

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch is opgetogen: “Ik diende enkele maanden geleden een conceptnota in rond deze vereenvoudiging en ben blij te zien dat deze nu effectief wordt omgezet in beleid.” 

Het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering brengt heel wat veranderingen met zich mee. Eerst en vooral komt er een ééngemaakte renovatiepremie die de verbeterings- en renovatiepremie samenvoegt. ”Beide premies vallen nu reeds gedeeltelijk samen. De werken die in aanmerking komen voor een subsidie stemmen zo goed als overeen in beide systemen, maar de voorwaarden verschillen wel. Dat is enigszins verwarrend. Door naar één systeem te gaan trekken we die ook gelijk. Een eengemaakt systeem zal uiteindelijk voor meer duidelijkheid en transparantie voor de burger zorgen”, zegt Engelbosch.

Gezinnen met een lager inkomen gaan ook meer flexibiliteit krijgen over hoe ze hun premie willen aanvragen. Ze zullen alles ineens mogen aanvragen zodat ze sneller worden uitbetaald, of kunnen hun premieaanvraag in twee opsplitsen en krijgen tot tien jaar tijd om het tweede deel van de aanvraag in te dienen. Bij de verbeteringspremie mochten de facturen vroeger één jaar oud zijn, dit wordt nu voor alle premieaanvragen twee jaar. Bovendien wordt de premie nu gekoppeld aan een gezin in plaats van een woning, daarvoor komen er inkomensgrenzen die meer rekening houden met de gezinssituatie. “Doordat we meer rekening houden met de gezinssituatie, zullen bijvoorbeeld alleenstaande ouders gemakkelijker in aanmerking komen voor een verhoogde renovatiepremie, nog een positieve evolutie”, stelt Engelbosch vast.

Daarnaast wordt de regelgeving rond de renovatiepremie ook minder streng. Bij het oude systeem was je als toevallige ‘bijwoner’ verplicht om mee op de aanvraag tot renovatiepremie te staan. Daardoor had een medebewoner zonder zakelijk recht geen recht meer op een renovatiepremie wanneer hij zelf een woning zou aankopen. Wie geen zakelijk recht heeft in een woning waarvoor een premie wordt aangevraagd, maar er wel woont, kan voortaan in de tien jaar na aanvraag van die premie toch zelf nog een renovatiepremie aanvragen. Engelbosch: “Dit klinkt heel logisch, er waren dan ook heel wat klachten van burgers tot nog toe. Nu heeft minister Homans deze onrechtvaardige regelgeving recht gezet.”

De aanpassingspremie tenslotte, die specifiek op de doelgroep van ouderen gericht is, blijft voorlopig wel apart bestaan. “Al is het mijn uiteindelijke doel ook om deze premie en zelfs de energiepremies ook onder te laten brengen bij de renovatiepremie”, besluit Engelbosch. 

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2019.