Een Russisch concentratiekamp voor homo’s?

11 april 2017, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Holebi's en transgenders

N-VA-volksvertegenwoordigers Piet De Bruyn en An Capoen drukken hun afschuw uit over het bestaan van een mogelijk concentratiekamp voor homo’s in de republiek Tsjetsjenië. En grijpen het aan om de situatie van holebi’s in het Rusland van Poetin en zijn deelrepublieken onder de aandacht te brengen.

Tsjetsjenië, wie de naam van de Russische deelrepubliek zegt, denkt automatisch terug aan het etnisch geweld en de terreur die de noordelijke Kaukasus in de jaren 90 verscheurde. Huidig president Vladimir Poetin vestigde daar zijn reputatie als doortastend, maar ook hardvochtig tot zelfs genadeloos staatsman. Iets waar de grote Tsjetsjeense vluchtelingengemeenschap in Europa en ons land nog steeds van getuigt. Vandaag haalt Tsjetsjenië amper nog de belangstelling, maar de schijnbare rust verbergt een precaire mensenrechtensituatie in de regio waar de vazal van Poetin, Ramzan Kadyrov met ijzeren hand regeert.

Vandaag proberen nog steeds duizenden Tsjetsjenen, omwille van hun separatistische of democratische overtuigingen, de terreur van Kadyrov te ontvluchten. Steeds vaker ook om de islamiseringspolitiek, die de president doorvoert: de waarden en principes van de sharia worden boven de wet gesteld en zij die niet in het keurslijf van de president passen dienen te verdwijnen. De Russische vrije krant Novaya Gazeta belichtte zo in een reeks artikels de jacht op holebi’s die door Kadyrov wordt opgedreven, maar ook het bestaan van een concentratiekamp voor homo’s.

Kamerlid An Capoen: “Als partij verzetten wij ons steevast tegen de wijdverbreide discriminatie en het gebruik van geweld tegen holebi's in Rusland of in enig andere maatschappij. We vinden dan ook dat de Internationale gemeenschap de georganiseerde ontvoering, marteling en moord op leden van de holebigemeenschap in de Zuid-Russische republiek moet onderzoeken.”

“Wat nu in Tsjetsjenië gebeurt, tart elke verbeelding. Homo’s opsluiten in concentratiekampen is zonder meer barbaars. Ook Rusland is verantwoordelijk voor deze waanzin. Poetin voert immers zelf al jaren een beleid waarbij de mensenrechten van homoseksuelen zwaar worden geschonden. Europa kan de blik niet afwenden van deze grove schending van de mensenrechten en moet alles in het werk stellen om ze onmiddellijk te laten stoppen”, aldus Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn.

Beide volksvertegenwoordigers willen het dan ook niet enkel bij woorden laten. An Capoen: “De Tsjetsjeense autoriteiten ontkennen, bagatelliseren of vergoelijken steevast het geweld. Gezien wij niet over directe contacten beschikken met hen, zullen wij aan minister Reynders vragen om dit bij de Russische autoriteiten aan te kaarten, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om al hun burgers tegen discriminatie en geweld te beschermen en hun medewerking aan een onderzoek te vragen."

Piet De Bruyn die in de Raad van Europa zetelt, zal zijn Russische collega’s er dan ook persoonlijk over aanspreken. “We willen niet zomaar met het vermanende vingertje zwaaien, maar Rusland ondertekende net als ons land het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, voor ons is dit meer dan een vodje papier. Ik zal er dan ook bij mijn ambtgenoten in de Parlementaire Vergadering van de Raad op aandringen dat zij in eigen land ook onze verontwaardiging laten horen. Desgevallend zullen we ook binnen de Raad stappen ondernemen."