Eén op vier wijkwerkers na één jaar ‘duurzaam’ aan het werk

19 januari 2020, over deze onderwerpen: Werken, Activering

In de loop van de 9 maanden na het wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem, is reeds 32,24 procent van de wijk-werkers aan het werk, blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Axel Ronse. “Dat toont aan we met wijk-werken op het juiste spoor zitten en dat de afschaffing van het PWA-systeem de juiste keuze was”, aldus Ronse.

Wijk-werk vervangt het oude PWA-stelsel (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). Het PWA stelde langdurig werkzoekenden aan het werk in specifieke activiteiten die niet door de reguliere arbeidsmarkt worden aangeboden. De PWA-werknemer kreeg daarvoor een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. Omdat het systeem niet werkte, werd het systeem van wijk-werken ingevoerd door toenmalig minister Muyters. Via dat stelsel kunnen (langdurig) werkzoekenden die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving. Dat wil zeggen dat hij of zij enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, … en daarvoor vergoed wordt met wijk-werkcheques.

Sinds 2018 stapten 11.233 personen in het systeem van wijk-werken. 6.944 van hen waren ex-PWA’ers. 32,24 procent van de wijk-werkers was negen maand na het afsluiten van het wijkwerktraject aan het werk als werknemer. De grote meerderheid daarvan, liefst 24,52 procent van het totaal, is duurzaam aan de slag. 1,09 procent ging aan de slag als zelfstandige”, vervolgt Axel Ronse.

“De eerste uitstroomresultaten van wijk-werken zijn hoopgevend. Veel van deze mensen zouden met het vorige systeem wellicht nog in de werkloosheid vertoeven. Dat toont aan we met wijk-werken op het juiste spoor zitten en dat de afschaffing van het PWA-systeem de juiste keuze was. Het PWA was een federale maatregel die werd overgeheveld naar de deelstaten. Het was echter een schijnstatuut dat niet activerend werd ingezet. De langdurig werkzoekende parkeerde zich in het systeem waardoor de kloof met de reguliere arbeidsmarkt vergrootte. Helaas wordt het systeem in Brussel en Wallonië nog steeds gebruikt zoals vanouds”, aldus Ronse. “Toch is ook het systeem van wijk-werken voor verbetering vatbaar, zodat we nog meer wijkwerkers kunnen toeleiden tot een duurzame job.”