Eén op de 10 Belgen ging de afgelopen 5 jaar nooit bij de huisarts. In Brussel zelfs een kwart van de bevolking.

20 juni 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen

Eén op de 10 Belgen ging de afgelopen 5 jaar nooit bij de huisarts. Opvallend is dat dit in Wallonië en vooral in Brussel (25 procent) een pak meer bedraagt. Mensen die zelden op controle gaan bij de huisarts kosten de ziekteverzekering gemiddeld méér dan zij die om de paar jaar wel op controle gaan.

Yoleen Van Camp, Kamerlid voor de N-VA en doctor in de Medische Wetenschappen vroeg de cijfers op. Zij pleit voor een betere ondersteuning en erkenning van de rol van de huisarts. Daartoe heeft zij onder andere een wetsvoorstel ingediend om huisartsen met het beheer van het Globaal Medisch Dossier – dat de opvolging verzekert – beter te ondersteunen.

77 procent van de bevolking gaat minstens één keer per jaar op consultatie bij de huisarts. Opvallend is dat het aantal mensen dat jaarlijks op huisartsenvisite gaat hoger is in Vlaanderen (81 procent) dan in Wallonië (75 procent) en Brussel (56 procent). Vooral de verschillen met Brussel zijn groot. Daar ging liefst 25 procent van de inwoners de afgelopen 5 jaar zelfs gewoon nooit naar de huisarts, waar dat in Vlaanderen (6 procent) en Wallonië (9 procent) een pak lager ligt. 62 procent van de bevolking gaat jaarlijks zelfs meer dan één keer bij de huisarts. Bijna 1 miljoen Belgen – zo’n 10 procent van de verzekerden – gaat 10 keer of meer per jaar naar de huisarts.

Mensen die de voorbije 5 jaar niet naar de huisarts gingen, kosten de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid gemiddeld méér dan mensen die wel eens naar de huisarts gaan. Zo is de gemiddelde gezondheidszorgkost van mensen die niet trouw naar de huisarts gaan 543 euro. Dat is bij mensen die de voorbije 5 jaar wel eens naar de huisarts gingen 480 euro.