Een ‘masker 19’ om aan huiselijk geweld te ontsnappen

7 april 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Coronacrisis

“Blijf in uw kot” is de mantra van de coronacrisis. Maar wat als ‘uw kot’ een explosief mijnenveld is? Experten verwachten een stijging van het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld nu dat iedereen verplicht zoveel mogelijk thuis moet blijven. Maar het is vaak niet makkelijk hulp in te roepen wanneer je constant samen zit. Daarom stellen N-VA-parlementsleden Lorin Parys en Valerie Van Peel voor om, net als in Frankrijk en de Spaanse Canarische eilanden, een 'masker 19' in te voeren. “Iemand die thuis hulp nodig heeft, kan bij de apotheker een ‘masker 19’ bestellen. Dat is code voor een vraag aan de apotheker om de politie te sturen naar het thuisadres van de betrokkene”, zeggen Parys en Van Peel.

“We maken ons zorgen over wie vandaag tijdens de quarantaine hulp nodig heeft omwille van intrafamiliaal geweld maar moeilijk alarm kan slaan”, zeggen Lorin Parys en Valerie Van Peel. Volgens experten is het onvermijdelijk dat er een stijging komt van het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld in deze tijden van zelfisolatie. Iedereen leeft op elkaars lip en spanningen kunnen hoog oplopen. In China verdriedubbelde de gerapporteerde gevallen van huiselijk geweld tijdens de isolatie, en in Parijs steeg het aantal al met 36 procent sinds de start van de maatregelen.

Toch is het voor slachtoffers van huiselijk geweld niet vanzelfsprekend om hulp in te roepen. Omwille van de coronamaatregelen is het niet makkelijk om voldoende privacy te vinden om aan de alarmbel te kunnen trekken. In Frankrijk en op de Spaanse Canarische eilanden heeft de overheid een nieuw alarmsysteem ingevoerd: een masker 19 gaan halen bij de apotheker.

Het systeem werkt als volgt: een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker om een masker 19 vragen. De apotheker zal antwoorden dat die maskers moet worden besteld en vraagt het slachtoffer om zijn of haar adres achter te laten, zodat ze later het masker kunnen bezorgen. In werkelijkheid weet de apotheker dat hij of zij de politie moet contacteren en naar het doorgegeven adres moet sturen.

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA, wil het systeem ook hier invoeren. “Het is belangrijk dat we in deze tijden van isolatie slachtoffers van huiselijk geweld zo veel mogelijk kansen geven hulp in te roepen. Niet iedereen kan ongestoord bellen of heeft toegang tot online hulp. Apothekers blijven tijdens de crisis wel steeds open en bereikbaar. Daarom kunnen ze een belangrijke rol spelen in het uitroeien van familiaal geweld. Met ‘masker 19’ vullen we het bestaande telefonische en online hulpverleningsaanbod aan op de meest laagdrempelige manier. We zijn blij dat de Vlaamse apothekers en het Vlaamse beleidsniveau oren hebben naar dit voorstel omdat het snel en zonder veel kosten kan worden ingevoerd.”

Valerie Van Peel, federaal volksvertegenwoordiger voor de N-VA: “We roepen ook federale ministers De Block en Muylle op om het systeem overal in te voeren. Hoe breder dit systeem bekend is, hoe meer mensen erdoor geholpen kunnen worden. En dus is, naast de bekendmaking bij apothekers, ook belangrijk om mediabedrijven te sensibiliseren hierrond campagne te voeren.”

De hulplijn voor huiselijk geweld 1712 blijft telefonisch bereikbaar en heeft ook een chatfunctie. Bij crisissituaties kan men nog steeds terecht bij de politie. Je kan ook 24 op 7 contact opnemen met Tele-onthaal op het gratis nummer 106. Ook CLB-chat, nupraatikerover.be en JAC-chat zijn beschikbaar.