Een gemiste kans voor echte verandering in Brussel

31 mei 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel

“Een gemiste kans om Brussel echt te veranderen in een stadsgewest dat klaar is voor de uitdagingen van de komende generaties”, klinkt het bij Cieltje Van Achter en Karl Vanlouwe, de Brusselse onderhandelaars namens de N-VA, nu Groen te kennen geeft enkel nog met Open VLD en One.Brussels/sp.a verder te zullen onderhandelen over een regeerakkoord.

Cieltje Van Achter: “De kiezer heeft het huidige beleid afgestraft en duidelijk voor verandering gestemd. Het is dan ook jammer dat collega Van Den Brandt (Groen) dat signaal negeert en kiest voor de partijen die al sinds het ontstaan van dit gewest aan de knoppen zitten. Ik zei het al voor de verkiezingen en ik herhaal het opnieuw: de verandering die Brussel nodig heeft zal niet komen van deze machtspartijen. Wij hadden een constructief gesprek met Groen en hebben duidelijke prioriteiten naar voren geschoven voor structurele hervormingen, een daadkrachtig bestuur, afdwingbare tweetaligheid en een efficiënt mobiliteits- en (verkeers)veiligheidsbeleid.”

Karl Vanlouwe: “Onze visie is om te versterken wat goed is en te veranderen wat beter kan. Kijk naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat is een echt kwaliteitslabel. Leerlingen studeren daar meertalig af. Wij willen daarop voort bouwen en blijven investeren. Ik stel vast dat men aan de overkant van de onderhandelingstafel liever nóg een extra structuur aan het geheel toevoegt. Tenslotte vrees ik voor de band tussen Vlaanderen en Brussel. Wil dit paars-groen stadsproject Brussel verder als een eiland behandelen of de band met Vlaanderen versterken?”

“We wachten het regeerakkoord af, maar wij vrezen vandaag al dat Brussel verder zal stilstaan. Het is overigens zeer merkwaardig dat Open VLD liever een rood-groen project in Brussel steunt dan met ons samen te werken”, besluiten de lijsttrekkers.