Druk bijgewoonde lezing over religieuze minderheden in Midden-Oosten

18 juli 2017, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken

N-VA Internationaal organiseerde deze middag een druk bijgewoonde lezing over de hachelijke situatie van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Gastheren waren parementsleden Karl Vanlouwe, Peter Luykx en staatssecretaris Theo Francken. Die laatste mocht de lezing aftrappen met een situatieschets van de penibele situatie waarin religieuze minderheden zich in het Midden-Oosten bevinden.
Parlementsleden Karel Vanlouwe en Peter Luykx stelden hun resoluties voor waarbij gepleit wordt een speerpunt te maken van de bescherming van religieuze minderheden in het buitenlandse beleid.

Gastsprekers van dienst waren oud-diplomaat Mark Geleyn en de Syrische priester Dibo (Thomas) Habbabé die vanuit hun persoonlijke ervaringen de lezing des te interessanter maakten. De vele anekdotes van de gastsprekers maakte het geheel compleet. De opkomst toonde alvast aan dat de interesse voor dit onderwerp hoog ligt. N-VA Internationaal kijkt dan ook tevreden terug naar deze geslaagde lezing.

Dinsdag 19 september organiseert N-VA Internationaal een volgende lezing over het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven.