Drugsverslaafde gevangenen worden in Franstalige gevangenissen aan hun lot overgelaten

13 november 2017, over deze onderwerpen: Drugs, Zesde staatshervorming, Justitie, Gevangenissen

Met de zesde staatshervorming moeten voortaan de Gemeenschappen drugsverslaafde gedetineerden begeleiden en helpen. Tot 2016 nam de federale overheid die taak op zich via centrale aanmeldpunten voor drugsverslaafden (CAP). Vlaanderen nam in 2017 die werking over voor de Vlaamse gevangenissen en breidde het zelfs uit naar alle gevangenen met geestelijke gezondheidsproblemen. Maar in de Brusselse en Waalse gevangenissen is er momenteel helemaal geen werking meer. Dat vernam Kamerlid Sophie De Wit van justitieminister Geens na een parlementaire vraag.

“De Franstalige Gemeenschap, geleid door de PS en cdH, laat met haar laks beleid alle drugsverslaafde gedetineerden in haar gevangenissen volledig in de steek”, vindt Sophie De Wit. “Nochtans is een goede hulpverlening en begeleiding echt essentieel, want vroeg of laat worden die gedetineerden terug vrijgelaten in onze maatschappij. Het totaal gebrek aan beleid in de Franstalige gevangenissen staat in schril contrast met het Vlaams beleid. Daar zorgde de Vlaamse Regering voor voldoende budget om de werking dit jaar over te nemen en zelfs uit te breiden naar de geestelijke gezondheidszorg.”

De drugsproblematiek in de Belgische gevangenissen is nochtans groot. Tussen 2011 en 2015 kreeg de – toen nog federale – CAP-werking liefst 6.243 aanvragen binnen. Stuk voor stuk gevangenen die aan hun verslaving proberen werken en hulp zoeken.

Door links gedomineerde Franstalige gemeenschapsregering neemt geen enkel initiatief
In Brussel ziet het er naar uit dat er een oplossing komt in 2018. Daar zijn gesprekken bezig met de bevoegde instanties om een gelijkaardig model voor de Brusselse gevangenissen te introduceren. “Weliswaar een jaar te laat, want gedurende gans 2017 is er geen enkele begeleiding meer geweest voor de Brusselse gedetineerden”, merkt De Wit op.

In Wallonië ziet het er echter niet naar uit dat er snel hulp komt voor verslaafde gedetineerden. “De minister antwoordde letterlijk dat er vanuit de Franstalige gemeenschap nog geen enkel concreet initiatief is genomen. Nochtans weten PS en CDH al lang dat zij de drugshulp moesten overnemen in 2017, ze hebben zelf toch de zesde staatshervorming onderhandeld? Ook voor volgend jaar zullen drugsverslaafde gedetineerden dus niet op enige hulp moeten rekenen in Wallonië. Het valt toch op dat Vlaanderen wél denkt aan de meest kwetsbaren in de maatschappij en de hulpverlening zelfs uitbreidt, terwijl de linkse Franstalige gemeenschapsregering deze mensen volledig in de steek laat. Wie is hier nu sociaal?”, besluit Sophie De Wit.