Dringend tijd dat hemochromatose-patiënten ook bloed mogen geven

17 januari 2014, over deze onderwerpen: Bloed geven

Volgens het Rode Kruis-Vlaanderen zijn er 5 procent meer nieuwe bloeddonoren, maar is er tegelijk toch een daling van het totaal aantal donoren. Volgens het Rode Kruis zou dit te wijten kunnen zijn aan de ambtenaren die nu geen bloed meer geven omdat er geen vrije dag aan gekoppeld is. Als dat zo is, bewijst dit het nut van het altruïsme, een noodzakelijke voorwaarde voor veilig bloed.

N-VA-senator Louis Ide: "Ik ben toch blij mijn steentje te kunnen hebben bijdragen aan het beperken van het verlies van aantal donoren, want dankzij mijn wet mogen mensen nu bloed geven tot de dag dat ze 71 jaar worden. Dat compenseert enigszins het verlies aan donoren."

65+

Volgens het jaarverslag van het Rode Kruis blijkt dat na het goedkeuren van de wet Ide die mensen ouder dan 65 de mogelijkheid geeft bloed te geven, het aantal 65-plussers 0,94 procent van hun donorpopulatie uitmaakte in 2012.

Recentere cijfers duiden op een positieve trend. Voor 2013 staat de teller op 1,9 procent of 2410 extra donoren.

Vuilnisbak

Louis Ide: "Ik hoop dat deze trend zich doorzet. Tegelijk hoop ik dat hemochromatose-patiënten ook bloed mogen geven. Het bloed is veilig. In andere landen gebruikt men dergelijk bloed. Hier in België gooit men het in de vuilnisbak. De bespreking in de Senaat om dit aan te passen schiet niet op."

Verder roept Louis Ide gemeentebesturen op om een actief beleid dicht bij de mensen te organiseren en zo de burgers te sensibiliseren tot het doneren van bloed. In Zwalm slaagde Louis Ide vanuit de oppositie erin het gemeentebestuur hiertoe te bewegen. Zo zal het aantal nieuwe donoren nog meer groeien.