Dringen vakbonden NMBS aan op Sabena-scenario?

8 december 2015, over deze onderwerpen: Het middenveld, Overheidsbedrijven, NMBS

De Tijd berichtte vandaag over de lopende sociale onderhandelingen bij de NMBS. Dat leverde een onthutsend beeld op. Bij monde van Kamerleden Inez De Coninck, Peter Dedecker en Valerie Van Peel dringt de N-VA met klem aan op ambitieuzere doelstellingen. Die zijn dringend nodig om de NMBS van het Sabena-scenario te redden.

N-VA heeft meer ambitie
De N-VA erkent dat er enkele positieve zaken op tafel liggen. De afbouw van enkele onverklaarbare gunstregimes (‘kredietdagen’ voor wie niet werkt), de flexibiliteit van het personeel en een meer prestatie-gedreven personeelsbeleid gaan in de goede richting. Maar aan de echte heilige huisjes wordt amper of niet geraakt. De N-VA vraagt dan ook meer durf, vooruitgang en ambitie in de sociale hervormingen bij de spoorbedrijven.

Kamerlid Inez De Coninck heeft kritische bedenkingen bij de huidige plannen. “Belgacom en bpost zijn al jaren afgestapt van statutaire aanwervingen. Dit zijn nu modelbedrijven waar men fier op mag zijn. Waarom zou je dan bij de NMBS vasthouden aan statutaire aanwervingen?” Daarnaast stelt de N-VA zich vragen bij het behoud van de 36-urenweek bij de spoorwegen. “Overal is de 38-urenweek de norm, waarom moet men bij de NMBS dan slechts 36 uren werken?” Ook het behoud van HR Rail is een doorn in het oog van de N-VA. Die structuur is volstrekt overbodig en een verspilling van belastinggeld.

Peter Dedecker stelt dat meer druk nodig is op de NMBS. “Het is pas door inbreng van privékapitaal en de daarbij horende depolitisering van het bestuur dat bpost en Proximus zich transformeerden tot hoogperformante, hedendaagse bedrijven.”

Kamerlid Valerie Van Peel betreurt eveneens dat men er niet voor kiest om het overbodige ziekenfonds van de NMBS af te schaffen. “De afschaffing betekent een besparing van miljoenen euro’s zonder het personeel pijn te doen. Onbegrijpelijk dat vakbonden een eigen ziekenfonds blijven verdedigen dat jaarlijks aan administratieve kosten alleen al 18 miljoen euro kost en de werknemers niets oplevert. Ze zouden net als wij de ambitie moeten hebben om dat geld naar het personeel te laten gaan, in plaats van naar overbodige structuren. Wij zijn alvast niet van plan ons hier zomaar bij neer te leggen.”

Pensioen op 55 is ongehoord
In de huidige plannen blijft het mogelijk dat rijdend personeel met pensioen gaat op hun 55ste na 30 jaar dienst. Daar is de N-VA het grondig mee oneens. “Hoe ga je verdedigen dat sommigen na amper 30 jaar dienst met pensioen mogen, terwijl de gewone burger 45 jaar moet werken?”, zegt Kamerlid Inez De Coninck. “Dat verschil is niet te rechtvaardigen.”