Driekwart Vlaamse gemeenten feest op 11 juli

10 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur

Drie op vier Vlaamse gemeenten organiseren rond 11 juli een evenement dat kadert in de campagne Vlaanderen Feest! “Best veel en een lichte stijging tegenover 11 juli 2017”, zegt Vlaams Parlementslid Sofie Joosen, die de cijfers opvroeg. “Maar het kan nog beter. Ik roep het kwart van de Vlaamse gemeenten dat nog niet deelneemt op om volgend jaar mee op de feestkar te springen.”

Sofie Joosen weet waarover ze spreekt. Als schepen in Duffel is ze verantwoordelijk voor Vlaanderen Feest! in haar gemeente. “We brengen onze inwoners samen rond een mooi muzikaal programma en vieren het feest van de Vlaamse Gemeenschap. En dit met een mooi financieel duwtje in de rug vanwege de Vlaamse overheid. Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen aan dat kwart van de Vlaamse gemeenten die nog niet deelnemen aan Vlaanderen Feest!”

Elk jaar rond 11 juli lanceert de vzw Vlaanderen Feest! voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap een 11-daagse campagne met eigentijdse activiteiten voor een breed publiek. De deelnemende organisatie krijgt daarvoor een werkingsbudget van de Vlaamse overheid.

Ook de lokale overheid kan één tot twee evenementen met (een combinatie van) toespraken, optredens, voorstellingen en/of andere acts op het programma selecteren en presenteren als gemeentelijk/stedelijk festiviteitenprogramma voor Vlaanderen Feest! Ze ontvangen hiervoor van de vzw dan een tussenkomst in de kosten. Voorwaarde is dat de festiviteiten plaatsvinden in de 11-daagse periode van Vlaanderen Feest! Programma’s met een Nederlandstalig liedjesrepertoire op de affiche worden daarbij extra aanbevolen.

Sofie Joosen: “We weten ook meer over de uitgaven van vorig jaar. In 2017 bedroeg de werkingssubsidie aan de vzw Vlaanderen-Europa 767.294,16 euro. Daarmee werd aan 226 Vlaamse steden en gemeenten een tussenkomst uitbetaald. Dat wil zeggen dat ongeveer drie op de vier steden en gemeenten beroep doet op de financiële ondersteuning. Dat is in lijn met eerdere cijfers. Voor de evenementen rond 11 juli 2018 stelden zich 238 Vlaamse steden en gemeenten kandidaat voor een tussenkomst. Een lichte stijging dus”, zegt Sofie Joosen.

Ook de 19 Brusselse gemeenten kunnen beroep doen op een tussenkomst. 9 van de 19 maken daar ook effectief gebruik van. Uit de cijfers blijkt bovendien dat 3 van de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel deelnemen aan de campagne Vlaanderen Feest! Naast de steden en gemeenten kunnen ook lokale buurt- of verenigingsinitiatieven in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170 euro. In 2017 werden er daarvan 1037 uitgekeerd voor een totaalbedrag van 168.615 euro.