Drie nieuwe gezichten voor N-VA in de Senaat

11 januari 2019, over deze onderwerpen: N-VA

Vandaag leggen voor de N-VA drie Vlaams Parlementsleden de eed af in de Senaat. Zij vervangen de deelstaatsenatoren die sinds januari burgemeester, schepen of voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geworden zijn, wat onverenigbaar is met een zitje in de Senaat. Nadia Sminate, Danielle Godderis-T'Jonck en Peter Wouters doen hun intrede in de Senaat. Zij lossen fractievoorzitter Annick De Ridder (Havenschepen in Antwerpen), Piet De Bruyn (schepen in Rotselaar) en Wilfried Vandaele (burgemeester van De Haan) af. De Senaatsfractie besliste woensdagmiddag dat Karl Vanlouwe de nieuwe fractievoorzitter wordt.

Vanlouwe is sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 Vlaams volksvertegenwoordiger uit Brussel. Naast het Vlaamse niveau, zetelde hij al in de federale Senaat als deelstaatsenator en als Eerste Ondervoorzitter. Nu Vanlouwe fractievoorzitter wordt zal Lieve Maes hem opvolgen als eerste Ondervoorzitter van de Senaat. Andries Gryffroy wordt Bureaulid. Zowel Maes als Gryffroy zetelen sinds de verkiezingen van 2004 als deelstaatsenator.

Nadia Sminate is geboren en getogen in Londerzeel en is er gemeenteraadslid. In 2010 werd ze Kamerlid en bij de verkiezingen van 2014 maakte ze de overstap naar het Vlaams Parlement. Daar is ze onder meer voorzitter van de commissie-Radicalisering die is opgericht om álle vormen van gewelddadige radicalisering te onderzoeken.
 
Danielle Godderis-T’Jonck groeide op in het dorp Snaaskerke (Gistel), West-Vlaanderen en woont nu in Alveringem. Sedert 1994 kandideert Danielle onafgebroken bij de Volksunie en later bij N-VA. Vanaf 2009 werd Danielle Vlaams volksvertegenwoordiger. Als ziekenhuisverpleegkundige en docente verpleegkunde hechtte Danielle veel belang aan algemeen welzijn en volksgezondheid. Ze is dan ook lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, evenals van de commissie Landbouw en Visserij.
 
Peter Wouters is gemeenteraadslid in Antwerpen. Hij nam deel aan de Vlaamse verkiezingen in 2014 en werd met meer dan 8 000 voorkeurstemmen verkozen. In het Vlaams Parlement zetelt hij in de commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en Stedenbeleid en in de commissie Landbouw.

“De N-VA blijft ervan overtuigd dat deze overbodige instelling beter afgeschaft zou worden. Als legalisten zullen we de Senaat wel blijven gebruiken zodat we de Grondwet voor herziening vatbaar kunnen verklaren om de omslag naar het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme te maken”, aldus fractievoorzitter Vanlouwe.