Dreigement Prins Laurent maakt geen indruk op Kamerlid Peter Buysrogge

20 juni 2018, over deze onderwerpen: Monarchie

“De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918. Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen én ik laat mij zeker niet onder druk zetten”, zegt Kamerlid Peter Buysrogge.

Buysrogge merkte onlangs op dat het officiële activiteitenverslag van de prins niet volledig was. Prins Laurent dreigt nu in een brief het Kamerlid aan te klagen voor laster en zal ook een schadevergoeding vragen, omdat zijn imago besmeurd zou worden. De excuses moeten er komen voor 21 juni en bovendien ‘in oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen’ gebeuren.

“Het jaarverslag van prins Laurent was onvolledig, het veelbesproken bezoek aan de Chinese ambassade werd niet eens vermeld. Nochtans heeft de prins toch nooit betwist dat hij daar was. Waarom stond dit dan niet in het activiteitenverslag, maar zijn bezoek aan de Beroepsvereniging voor Frituuruitbaters wel? De prins wil zo graag als een gewone burger behandeld worden, maar verliest daarbij blijkbaar uit het oog dat die zijn aangiftes wel correct moet invullen”, stelt Buysrogge.

“De wet van 27 november 2013 vraagt dat in het verslag activiteiten van algemeen belang worden vermeld. Ik stel enkel vast dat het verslag niet volledig is. Ik zal deze week een wetsvoorstel indienen om de wet aan te passen. Er is onder meer duidelijkheid nodig over de sancties bij schendingen van de gedragsregels”, zegt Buysrogge verder.