Dramatisch Europees rapport voor België

5 november 2013, over deze onderwerpen: Federale begroting

Europa hervormt en herstelt. De sanering van de overheidsfinanciën, het herstel van de competitiviteit en de impact van structurele hervormingen beginnen in enkele Europese landen vruchten af te werpen. Dat werd deze voormiddag duidelijk toen de Europese Commissie haar economische vooruitzichten presenteerde. "Maar voor België is dit een dramatisch rapport", zegt N-VA-Kamerlid Steven Vandeput in een reactie.

De begrotingsdoelstellingen worden zowel dit jaar als volgend jaar niet bereikt. Vooral in 2014 blijft Di Rupo met een begrotingstekort van 2,6 procent een pak boven de afgesproken 2,15 procent. Ook de omvang van de structurele inspanning en de inspanningen om de schuldgraad te laten dalen, blijken onvoldoende. "De ploeg van Di Rupo komt met andere woorden geen enkele afspraak met Europa na, zowel niet qua begrotingsdoelstelling als qua structurele inspanning en schuldgraad", aldus Vandeput.

De lichtzinnigheid waarmee de regering-Di Rupo dit rapport inpast in haar goed nieuwsshow is stuitend. De resultaten zijn dramatisch voor België. Zeker als men weet dat de gevraagde budgettaire inspanning door Europa in het verleden al werd afgezwakt. De ploeg van Di Rupo wil in haar legislatuur amper 1/3e (ongeveer 4 miljard euro) van het initiële tekort wegwerken en zelfs daar lijkt ze niet in te slagen. 2/3 van het initiële tekort (ongeveer 9 miljard euro) komt op het bord van de volgende regering na de verkiezingen. "En van die factuur wordt nog een deel doorgeschoven naar Vlaanderen via de bijzondere Financieringswet De Belgische financieringswet – officieel de bijzondere wet van 16 januari 1989 – bepaalt hoe het geld in België wordt verdeeld tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen. De regering-Di Rupo, aangevuld met Groen en Ecolo, heeft die wet aangepast op basis van een politiek akkoord in de zomer van 2013. Dat gebeurde zonder overleg met de regio’s. De herziening maakt de geldstromen gekoppeld aan de bevoegdheidsoverdrachten minder welvaartvast. Aan de regio’s worden daarbovenop zeer zware inspanningen opgelegd om het gat in de federale begroting te helpen dichten. financieringswet en de 6e staatshervorming."

PS-logica regeert
Vandeput: "De regering zit dus vast in de PS-logica waarbij alle Europese aanbevelingen en afspraken vakkundig genegeerd worden. Er komt geen duurzame sanering van de overheidsfinanciën. De uitgaven blijven hoog, de inkomsten stijgen en de schuldgraad blijft toenemen. De hypotheek op onze volgende generaties wordt groter. En de resultaten van dit PS-beleid laten zich stilaan gevoelen. Terwijl de rest van Europa herstel ziet, blijft België achter. De werkloosheid loopt verder op, de faillissementen boeken een record en onze Loonkostenhandicap De mate waarin lonen in een bepaald land hoger liggen dan in een of meer concurrerende landen. Een loonkostenhandicap heeft in de regel een negatieve impact op de economische groei en de creatie van jobs. Daarom is er sinds 1996 in België een wet van kracht die stelt dat we geen bijkomende loonkostenhandicap meer mogen opbouwen. loonkostenhandicap blijft stijgen. Deze regering is stilaan de schaamte van Europa …"