"Draag onze stations over aan de infrastructuurbeheerder"

6 november 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS

Kamerlid Inez De Coninck diende een resolutie in die de federale regering oproept om alle treinstations en stationsinfrastructuur over te dragen naar infrastructuurbeheerder Infrabel. Die zijn momenteel eigendom van de NMBS. De bedoeling is de structuur te vereenvoudigen en het monopolie van de NMBS te doorbreken.

Complexe structuur
Sinds 2014 staat de NMBS zelf in voor het bouwen, renoveren en onderhouden van de treinstations en alle aanverwante stationsinfrastructuur. Voordien deed de NMBS-holding dat, maar die werd opgedoekt. De spoorwegen zelf – de rails waarover de treinen rijden – en een gedeelte van de perrons zijn eigendom van infrastructuurbeheerder Infrabel. Bij renovatiewerken aan stations geeft dat vaak aanleiding tot conflicten en problemen tussen de NMBS en Infrabel. Het is niet altijd duidelijk wie moet opdraaien voor welke kosten. “Met één speler die zowel de stations als de spoorwegen beheert, maak je de structuur veel eenvoudiger”, argumenteert De Coninck.

Oneerlijke concurrentie
In 2023 wordt het personenvervoer per spoor vrijgemaakt. Nieuwe spoorwegoperatoren moeten dan gebruik kunnen maken van de treinstations. Maar zal de NMBS zomaar toelaten dat andere spoorwegoperatoren haar gaan beconcurreren in haar eigen stations? De NMBS zou buitensporig hoge vergoedingen kunnen aanrekenen om gebruik te maken van haar stations. Bovendien genereren stations een hoop inkomsten uit de verhuur van winkelpanden en reclameborden. Inkomsten die de NMBS vervolgens kan gebruiken om aan marktvervalsing te doen. Daarnaast kan de NMBS dan via allerlei procedures en strenge gebruiksregels de nieuwe spoorwegoperatoren afschrikken. Een soort Belgisch ‘Ijzeren Rijn’ die de concurrentie kan bemoeilijken. Dat zou de markt verstoren en negatief zijn voor de reizigers. Daar vreest de N-VA voor. Bovendien zijn er vermoedelijk hier en daar efficiëntiewinsten te boeken door een eengemaakte infrastuctuurbeheerder.

Eén infrastructuurbeheerder
Concreet wil de N-VA dat de stations, stopplaatsen en de aanverwante infrastructuur in handen komen van infrastructuurbeheerder Infrabel. Door de stations over te dragen naar Infrabel wil de partij verhinderen dat de NMBS haar monopolie kan handhaven. Infrabel kan optreden als onafhankelijke speler en het volledige patrimonium beheren. Ook de budgetten die de federale overheid jaarlijks investeert in de bouw, renovatie en onderhoud van stations wil de N-VA overdragen aan de infrastructuurbeheerder.

De overdracht staat niet in het regeerakkoord, maar De Coninck hoopt dat de andere regeringspartijen haar resolutie steunen.