‘Doorstartbanen’ doorbreken Gouden Kooi

18 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ziekte, Uitkeringen

Kamerlid Jan Spooren dient deze week een wetsvoorstel in om het rigide verbod op ‘terbeschikkingstelling van werknemers’ af te zwakken. Werknemers kunnen in dat voorstel omwille van ‘passend werk’ of ‘persoonlijke ontwikkeling’ vragen om tijdelijk ergens anders te gaan werken. Ook de werkgever kan dit voorstellen. Het gaat hier om een terbeschikkingstelling in onderling akkoord, dus zonder verplichtingen en enkel als alle partijen er beter van worden.

Voor de werknemer is dit een ideale kans om zijn/haar loopbaan een andere wending te geven of zelfs te verrijken. En dat zonder het vangnet van de lopende arbeidsovereenkomst te verliezen. Voor werkgevers is het dan weer een belangrijk instrument in hun zoektocht naar talent, of een oplossing voor (oudere) werknemers die het niet meer zien zitten in hun huidige job.

Werknemers vaak gevangen in eigen gouden kooi
Momenteel mogen werkgevers hun werknemers niet ter beschikking stellen of uitlenen aan een andere werkgever. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen in de wet op dit verbod. Maar die hebben, omwille van de rigide procedures en voorwaarden, weinig succes. Dus zelfs wanneer een werknemer er zelf om vraagt is het niet mogelijk zomaar tijdelijk ergens anders te gaan werken. Je moet ofwel verlof zonder wedde vragen en krijgen ofwel zelf ontslag nemen, met alle risico’s vandien als het niet loopt zoals gehoopt. Daardoor worden veel werknemers gevangene van hun eigen gouden kooi, wat vaak leidt tot uit uitvallen met langdurige ziekte.

Jan Spooren: “Mijn wetsvoorstel wil het voor werknemers veel makkelijker maken om tijdelijk ergens anders te gaan werken. Omdat ze hun huidige job niet meer zien zitten of omdat ze nieuwe vaardigheden willen leren. Mensen willen in hun loopbaan wel eens iets anders doen, maar onze strakke arbeidswetgeving maakt dit bijna onmogelijk. Met mijn wetsvoorstel wordt de huidige arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) geschorst en herneemt die automatisch als de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever afloopt. Met doorstartbanen krijgen we meer polyvalente werknemers die bovendien gelukkiger zijn met hun job. In die zin is het dan ook een zeer geschikt instrument voor werkbaar werk en preventie van arbeidsongeschiktheid.”

Werkgevers smeken om grotere jobmobiliiteit
Werkgevers hebben dan weer de kans om getalenteerde arbeidskrachten, die bij een andere werkgever onderbenut werden, aan te trekken en openstaande vacatures sneller in te vullen. Aan de andere kant kunnen ze werknemers die het moeilijk hebben uitsturen naar andere werkgevers die beter aangepast werk kunnen aanbieden. Bovendien kan een soepele regeling voor terbeschikkingstelling ook een oplossing bieden als er tijdelijk minder werk is binnen een bedrijf of organisatie.

Keuze en geen verplichting
Zowel de werknemer als de werkgever kunnen het initiatief nemen om gebruik te maken van het systeem van terbeschikkingstelling en dienen die vraag te motiveren. De andere partij is niet verplicht om in te gaan op dit voorstel, en ook de modaliteiten kunnen vrij worden onderhandeld. Om eventuele misbruiken tegen te gaan heeft de werknemer het recht een erkende instelling voor loopbaanbegeleiding in te schakelen. Daarnaast is de terbeschikkingstelling altijd tijdelijk (maximaal 2 jaar), met een mogelijkheid tot verlenging. “Het bedrijf dat de werknemer tijdelijk in dienst neemt, moet ook de reguliere loon- en arbeidsvoorwaarden in die sector respecteren. Het is niet de bedoeling om alternatieve uitzendarbeid te organiseren, dus een werknemer moet al twee jaar anciënniteit hebben vooraleer hij/zij in aanmerking komt voor terbeschikkingstelling.”

“Die noodzaak om alles in onderling overleg te regelen, garandeert dat een doorstartbaan voor iedere betrokken partij voordelen oplevert en gewenst is”, aldus Spooren. “Het is een positief wetsvoorstel waarbij we enkel bijkomende opportuniteiten willen creëren, zonder verplichtingen, sancties of vermindering van rechten.” Tenslotte benadrukt Jan Spooren dat deze nieuwe aanpak ook de overheid ten goede komt: “Er zullen minder mensen op een ziekte- of werkloosheidsuitkering komen te staan, en ook de uitstroom naar vervroegd pensioen zal dalen. Het is zelfs een uitgelezen kans om de competenties van het eigen overheidspersoneel te versterken.”