Digitalisering collectieve schuldenregeling dit jaar in orde

31 januari 2018, over deze onderwerpen: Justitie

De vereenvoudiging en digitalisering van de procedure collectieve schuldenregeling slepen al lang aan. Kamerlid Goedele Uyttersprot spoorde de minister van Justitie daarom al meermaals aan om hier snel werk van te maken. Deze antwoordde dat de digitalisering van de collectieve schuldenregeling dit jaar rond zou moeten zijn. “Een goede zaak”, aldus Uyttersprot. “Deze maatregel kan het leven van veel mensen in schuldbemiddeling een beetje gemakkelijker maken.”

10.000 nieuwe dossiers per jaar
 Wie diep in de schulden zit, kan een aanvraag voor een collectieve schuldenregeling indienen. Dat is een gerechtelijke procedure, waarbij de rechter een schuldbemiddelaar aanstelt. De schuldbemiddelaar zorgt enerzijds dat de schuldenaar een leefgeld ontvangt en anderzijds dat de schulden afgelost worden. Jaarlijks gaat het om zo’n 10.000 aanvragen.

Centraal register nog dit jaar
Het digitaal register moet er onder meer voor zorgen dat de schuldenaar op gelijk welk moment zijn dossier via zijn computer kan raadplegen. Op deze manier moet deze niet wachten op een afspraak met de schuldbemiddelaar. “Dit is een grote stap vooruit qua transparantie en tijdsefficiëntie: zowel voor de griffies als voor de schuldbemiddelaar en schuldenaar. Maar het werkt uiteraard ook kostenbesparend”, vervolledigt Uyttersprot. Ter info: de uitgaven van het fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast, dat bijspringt in de kosten en erelonen van de schuldbemiddelaars, werden voor 2017 geschat op ongeveer 10 miljoen euro.

Wordt de vrederechter bevoegd?
“Tot slot kondigde de minister in zijn beleidsnota in november 2017 tot onze verbazing aan dat de bevoegdheid van collectieve schuldenregeling van de arbeidsrechtbank naar het vredegerecht zou verschoven worden. En dat terwijl deze bevoegdheid nog maar 10 jaar geleden van de beslagrechter naar de arbeidsrechtbank werd overgeheveld. Dit wordt mogelijks een moeilijk verhaal”, besluit Kamerlid Uyttersprot. “Hebben de vredegerechten hiervoor voldoende griffiepersoneel en middelen? En wat dan met het griffiepersoneel en de knowhow die de arbeidsrechtbanken hebben opgebouwd? Ik hoop alleszins dat de minister zijn plannen nog opbergt.”