Digitaal Europa: laat markt spelen zonder consumenten te discrimineren

25 mei 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europese Commissie, Media

Vandaag stelt de Europese Commissie een pakket maatregelen voor rond een digitale eenheidsmarkt in Europa. De Commissie richt zich daarbij op de aanpak van geoblocking en de audiovisuele mediasector.

Geen discriminatie wel differentiatie
De Europese Commissie streeft naar een verbetering van de onlinehandel in Europa. De focus ligt daarbij op de aanpak van geoblocking, een praktijk waarbij handelaars verhinderen dat consumenten uit andere landen toegang krijgen tot hun goederen of diensten. Ze kunnen de aankoop niet afronden of worden bij het openen van een buitenlandse website doorverwezen naar de eigen nationale webpagina.

Niet alleen zorgt e-commerce voor meer en betere keuzes voor de consument, het draagt ook bij tot de creatie van groei en jobs. "Als je weet dat online handel in 2014 in Europa bijna 2,5 miljoen banen creëerde, rechtstreeks of onrechtstreeks, dan begrijp je dat het een heel belangrijke sector betreft", zegt Anneleen Van Bossuyt, Europarlementslid voor N-VA.

Van Bossuyt is tevreden dat de Europese Commissie het fenomeen van geoblocking concreet wil aanpakken. Ze waarschuwt wel voor misvattingen. "We moeten een onderscheid maken tussen ongerechtvaardigde discriminatie en gerechtvaardigde differentiatie. Dat handelaars de toegang tot hun website, goederen of diensten weigeren op basis van iemands nationaliteit of woonplaats valt niet goed te keuren. Consumenten moeten vrij kunnen shoppen. Ze mogen in hun zoektocht naar de beste aanbiedingen niet gehinderd worden door obstakels als het 'rerouten' (omleiden) naar nationale websites."

In bepaalde gevallen heeft een handelaar wel het recht om onder verschillende voorwaarden te verkopen in verschillende lidstaten. "Bedrijven genieten een economische en contractuele vrijheid om te ondernemen en zich aan te passen aan de lokale marktomstandigheden", zo stelt Van Bossuyt. "Het zou niet realistisch zijn om bedrijven één vaste prijs in heel Europa op te leggen of te verplichten naar alle locaties in de EU te verzenden."

De N-VA wil dus respect voor elementaire marktwerking maar geen onrechtvaardigde discriminatie van consumenten.

Europa mag niet beslissen over Netflix-aanbod
Met betrekking tot audiovisuele diensten wil de Europese Commissie onder meer dat het aanbod van on-demand diensten zoals Netflix voor 20 procent uit Europese producties bestaat.

Van Bossuyt: "Ik zeg neen tegen digitaal protectionisme. We moeten onze Europese content koesteren maar private digitale bedrijven moeten vrij kunnen ondernemen. Het opleggen van Europese quota belemmert dit en levert geen garantie voor kwaliteitsvolle producties. Een Europese topserie als Borgen werd een internationaal succesverhaal, zonder hulp van quota."