Dierenwelzijn: N-VA: "Vlaamse beste praktijken inspireren Europa"

12 februari 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Heel wat gezelschapsdieren zoals honden en katten worden slachtoffer van illegale handelspraktijken. Dit heeft niet alleen bijzonder nefaste gevolgen voor het dierenwelzijn, maar ook voor de consumentenbescherming, de werking van de Europese interne markt en de overheidsfinanciën. Het Europees parlement schuift in een resolutie concrete acties naar voor om deze praktijken te stoppen. Een geharmoniseerde identificatie en registratie van gezelschapsdieren vormt daarbij een essentieel instrument.

Deze kwestie belangt heel wat mensen aan. In de EU heeft gemiddeld een kwart van de huishoudens een hond of een kat. Er wordt geschat dat er maandelijks 46.000 honden verhandeld worden tussen de EU lidstaten, voor een totale waarde van meer dan 5,5 miljoen euro per maand. Uit de Eurobarometer (442, 2015) blijkt dat 74 procent van de EU-burgers vindt dat het welzijn van gezelschapsdieren beter moet worden beschermd.

N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois: “Illegale handel van dieren stopt niet aan de grenzen. Daarom is de N-VA al lang vragende partij voor meer Europese actie terzake. Hoewel heel wat lidstaten verplichte registratiesystemen hebben voor huisdieren, bestaan er grote verschillen tussen de systemen. De afstemming tussen de systemen moet beter. Daarom werkt ook Vlaanderen op een Europees platform al actief mee aan een geharmoniseerd registratiesysteem.”

Daarnaast heeft dit ook financiële gevolgen. Het zijn vaak georganiseerde misdaadnetwerken die zich bezighouden met de illegale handel in gezelschapsdieren. Dit leidt niet alleen tot oneerlijke concurrentie maar ook tot belastingderving, in het bijzonder met de toename van de onlineverkoop van gezelschapsdieren. Sommige organisaties schatten dat een illegale kweker die honden grensoverschrijdend verkoopt een winst kan maken van wel 100 000 euro per jaar.”

Tot slot verwelkomt Vlaams Minister voor dierenwelzijn Ben Weyts de actie van het Europees Parlement: “Vlaanderen neemt Dierenwelzijn nu ernstig als een volwaardig bevoegdheid. Het is tijd dat ook op Europees niveau ernstig doorgepraat wordt over maatregelen die het Dierenwelzijn over de grenzen heen versterkt. Wij hebben bij ons al lang één databank voor de registratie van honden en eentje voor de registratie van katten. Zo kunnen we verdwaalde dieren terug thuis brengen, maar kunnen we ook de problematiek van zwerfdieren aanpakken en de illegale handel droogleggen.”