Diabetes: voorkomen is beter dan genezen

22 augustus 2018, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg, Welzijn, Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor diabetes of suikerziekte, zegt Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck. Aangezien het aantal Vlamingen met suikerziekte blijft stijgen, maar veel diabetici niet eens weten dat ze diabetes hebben, wil ze dat Vlaanderen nog meer inzet op detectie en preventie.

“Er zijn al heel wat projecten die goed werk leveren. Deze projecten moeten structureel ondersteund en uitgerold worden over heel Vlaanderen. Om te weten wàt goed werkt en wat beter kan, zou Vlaanderen meer moeten kunnen opvolgen. We willen daarom dat de gemeenschappen gemakkelijker toegang krijgen tot de federale patiëntengegevens.”

Een ijsje, frisdrank of cocktail, het hoort bij deze warme zomer. Maar niet iedereen kan onbekommerd genieten. 6,1 procent van de Belgen heeft suikerziekte. Prognoses voorspellen een stijging naar bijna 7 procent in de volgende decennia. Bovendien weten heel wat diabetici gewoonweg niet dat ze diabetes hebben.

“Daarom moet Vlaanderen volop inzetten op detectie en preventie”, zegt Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck. Haar conceptnota moet de basis vormen voor een debat in de Commissie Welzijn in het Vlaams Parlement en uiteindelijk voor een bijsturing van het beleid.

“Er zijn reeds heel wat goede initiatieven. Denk maar aan HALT2Diabetes, Zoet Zwanger of Bewegen op Verwijzing. We willen die bestendigen, meer zelfs: deze projecten zouden structureel ondersteund en uitgerold moeten worden over heel Vlaanderen”, aldus Danielle Godderis-T'Jonck, want voorkomen is beter dan genezen.

Meten is weten, is een andere wijsheid. Op dit moment wordt de effectiviteit van het beleid niet goed opgevolgd. Noch vanuit algemeen beleidsstandpunt, noch vanuit het standpunt van de individuele patiënt. Danielle Godderis-T'Jonck: “Daar heb je gegevens voor nodig. Met eenduidige indicatoren, afgestemd over de bevoegdheidsniveaus heen, willen we weten wat de effecten en (kosten)efficiëntie zijn op de Vlaamse bevolking van ons beleid, van preventiemaatregelen, vroegdetectie, …”

Helaas, de gegevens worden vandaag voornamelijk op federaal niveau bijgehouden, bijvoorbeeld in het patiëntendossier. “De gemeenschappen moeten gemakkelijker toegang krijgen tot die federale gegevens zodat Vlaanderen sneller en accurater zijn beleid kan opvolgen en evalueren. Een betere ontsluiting van deze gegevens is ook beter voor de patiënt: als hij aan het stuur van zijn zorg wil staan, moet hij zelf ook zijn traject kunnen opvolgen.”