Demir wil Vlaamse justitieassistenten in federale Zorgcentra na Seksueel Geweld

21 februari 2020, over deze onderwerpen: Justitie

Aan de vooravond van de Europese Dag van het Slachtoffer kondigt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir aan dat ze Vlaamse justitieassistenten en de Commissies Juridische Bijstand wil inzetten in de federale Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ze wil daarover een akkoord bereiken met federaal minister Muylle. Demir richtte de Zorgcentra nog zelf op als federaal staatssecretaris van Gelijke Kansen. Bijna drie jaar later wil ze vanuit Vlaanderen de leemte invullen die er nog is in de centra. “Slachtoffers moeten niet enkel op medisch, forensisch, psychologisch en politioneel vlak, maar ook op juridisch vlak beter worden geholpen. En Vlaanderen wil die taak graag op zich nemen.”

“Bijna 1.200 slachtoffers van seksueel geweld vonden in 2019 hun weg naar de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Dat zijn tegelijk 1.200 slachtoffers die we nóg beter hadden kunnen helpen door ze terplekke ook de juridische begeleiding te geven die ze nodig hebben. De tijd dat we slachtoffers volledig aan hun lot overlieten, moeten we helemaal achter ons laten. Middelen mogen geen tegenargument zijn. Vlaanderen schakelt dan ook graag haar justitie-assistenten en juridische bijstand daarvoor in.”

Maar liefst 68 procent van de slachtoffers die zich bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld aanmeldt, dient klacht in bij de politie. Vaak zitten ze met vragen over de juridische procedure. Dat wijst ook het evaluatierapport aan. “Daarom neem ik het initiatief om mijn federale opvolgster over de brug te trekken. Samen kunnen we zo dit levensveranderende initiatief versterken.”

Slachtoffers niet op de hoogte
“Uit de evaluatiestudie  van het eerste jaar van het pilootproject van de Zorgcentra bleek dat slachtoffers zich te weinig geïnformeerd voelen over het verdere juridische proces. Bovendien kampen zij vaak met verschillende juridische vragen”, stelt Demir. “Slachtoffers gaven tijdens de evaluatie onder meer aan dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de dienst slachtofferonthaal of ze herinnerden zich niet dat dit aanbod werd toegelicht.” Daarnaast is het ook zo dat slachtoffers vaak naar antwoorden zoeken wanneer er op strafrechtelijk niveau beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld in het geval van seponering.

Proactief benaderen en beter begeleiden
“Het moet onze ambitie zijn om slachtoffers dichtbij, in de Zorgcentra zelf, actiever te begeleiden en sneller in contact brengen met slachtofferonthaal. Kortom: ze veel beter te helpen dan vandaag de dag. De justitieassistenten kunnen het slachtoffer ook proactief en outreachend benaderen in de periode de gebeurtenissen”, meent Demir.

“Daarnaast moet de Zorgcentra ook nauw samenwerken met de Commissies Juridische Bijstand zodat slachtoffers  gratis beroep kunnen doen op de expertise en advies van hun gespecialiseerde advocaten. Op deze manier kunnen slachtoffers van seksueel geweld met hen in gesprek gaan wanneer ze nog twijfelen om klacht in te dienen en ze meer willen weten over wat hen te wachten staat, maar kunnen ze ook advies vragen over bijvoorbeeld hoe het zit met verzekeringen in het kader  van de feiten of wat ze kunnen ondernemen om te scheiden wanneer de dader bijvoorbeeld de partner was.”

Momenteel kan je hen al vinden op vaste momenten op verschillende locaties, zoals in het justitiehuis, OCMW, sociaal huis en in de toekomst dus hopelijk ook in het Zorgcentrum zelf (www.advocaat.be). “Vlaanderen maakt van de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit. Voldoende aandacht en hulp voor slachtoffers is daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik ga ervan uit dat ik een bondgenoot zal vinden in minister Muylle”, besluit Demir.