Demir wil stempel drukken binnen gevangeniswezen

8 mei 2020, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir wil in oktober van dit jaar van start gaan met een nieuw strategisch actieplan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (STRAP). Daarmee wil ze sterker haar stempel drukken binnen het gevangeniswezen. De 10 strategische opties uit het vorige actieplan worden alvast vervangen door 5 heldere doelstellingen. “Als we een beter re-integratie willen, minder recidive en zo weinig mogelijk nieuwe slachtoffers moeten we ook binnen het gevangeniswezen doelgerichter en kordater handelen”, stelt Demir. De Vlaamse Regering keurde de krachtlijnen van het nieuwe plan twee weken geleden goed zodat Demir tegen oktober een gedetailleerd actieplan kan opstarten.

Het vorige STRAP dateert van 2015. De 10 strategische opties uit diens actieplan worden nu vervangen door 5 heldere doelstellingen. De focus wordt daarmee veel sterker gelegd op het beveiligen van de samenleving en het voorkomen van nieuwe slachtoffers via recidive, waar het vorige plan meer nadruk legde op een humane detentie en persoonlijke ontplooiing van de gedetineerde. Demir zelf noemt het plan bovenal realistisch en wilde een overvloed aan te ruime doelstellingen vermijden ‘om de focus scherp te houden en ook de uitvoering van het plan te verzekeren’.

“Strafuitvoering is meer dan mensen opsluiten. Het is mensen confronteren met hun misdaad en recidive vermijden. Dat betekent minder slachtoffers. Wie meent dat therapie mensen pamperen is, begrijpt het niet. Het is slachtoffers voorkomen.”

Daders intrafamiliaal geweld en zedendelinquenten aanklampen
Zedendelinquenten, daders van intrafamiliaal geweld, kindermishandelaars en gedetineerden met psychische problemen, waaronder verslaving, krijgen extra aandacht. Voorheen was die aandacht voor specifieke doelgroepen er niet. “Als we het risico op herval bij deze gedetineerden zo sterk mogelijk willen inperken en willen vermijden dat zij bij vrijlating nieuwe slachtoffers maken, moeten we binnen het gevangeniswezen nog aanklampender werken. Het is onze overtuiging dat het risico op herval ernstig daalt als daders zich bewust zijn van de gevolgen van hun daden en schuldinzicht tonen”, stelt Demir.

Toch bouwt Demir ook verder op de opgebouwde kennis van de voorbije jaren. Zo werden de knelpunten die gedetineerden ervaren bij (de voorbereiding van) hun re-integratie op vlak van huisvesting en sociale administratie in kaart gebracht door haar voorganger. “Daar gaan we verder mee aan de slag samen met de vele hulpverleners en sociale diensten”, stelt de minister.

Kans op recidive moet omlaag
“De essentie van het nieuwe actieplan is zorgen voor een veiligere samenleving. Om nieuwe slachtoffers te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat de daders voldoende opgevolgd worden al binnen de gevangenis, en een behandeling kunnen krijgen als het bijvoorbeeld gaat om zedendelinquenten of pedofilie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kans op recidive daalt, er een betere re-integratie is in onze maatschappij, en dat er dus zo weinig mogelijk nieuwe slachtoffers vallen.”

Onderwijs, werk, wonen, geestelijke gezondheid en schuldinzicht zijn de duidelijke werkpunten voor gedetineerden waar de Vlaamse justitieassistenten werk van zullen maken.

“We doen ook verder onderzoek om de noden en de achterliggende problematiek van de gedetineerden te achterhalen en te kunnen aanpakken en we zetten in op de brug binnen-buiten. Bestaande en (nieuwe) samenwerkingen met onder andere de lokale besturen zijn daarbij een must.”

Een bijkomende nieuwigheid is dat alle ministers van de Vlaamse Regering in bad getrokken worden bij de uitvoering van het plan. Het STRAP wordt namelijk een zogenaamde ‘transversale’ verantwoordelijkheid, zoals dat ook het geval is bij het klimaatbeleid. “Dat wil dus ook zeggen dat alle ministers niet alleen hun medewerking aan de opmaak en uitvoering van het plan verlenen, ze moeten ook in hun eigen jaarlijkse beleidsbrief aan het Vlaams Parlement duidelijk maken welke acties ze gaan ondernemen”, besluit Demir.