Demir werft 8 extra natuurinspecteurs aan

11 maart 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor onder andere Justitie, Handhaving en Natuur, start nog dit voorjaar de aanwervingsprocedure op voor 6 extra natuurinspecteurs. Sinds haar aantreden werden al twee extra natuurinspecteurs aangeworven. Daarmee herstelt de minister de afslanking van de Natuurinspectie en komt het aantal inspecteurs terug op het niveau van 10 jaar geleden.

Vlak na haar aantreden kondigde Demir al aan dat ze de natuurhandhaving op het terrein wilde versterken. “De voorbije 10 jaar daalde de handhaving sterk. Het aantal werknemers dat voor Natuurinspectie werkte zakte de voorbije tien jaar van 45 naar 33, het aantal effectieve inspecteurs van 34 naar 26. De huidige inspecteurs nemen een steeds groter terrein voor hun rekening. Zij doen hun best, maar van hen mogen geen wonderen verwacht worden”, stelt de minister.

Zo gezegd, zo gedaan. Demir trekt vanaf 2020 300.000 euro extra per jaar uit om 6 extra Natuurinspecteurs aan te werven in 2020, bovenop de 2 inspecteurs die ze eind 2019 al aanwierf. Daarmee zal de Natuurinspectie 8 krachten meer tellen dan vorig jaar, een stijging van 30 procent. Het aantal inspecteurs komt zo terug op het niveau van 10 jaar geleden.

De natuurinspecteurs kijken erop toe dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd. Zonder handhaving blijft de wet immers dode letter. Zowel toezicht als actieve opsporing maken deel uit van de natuurhandhaving.

Pakkans verhogen voor overtreders
“Nog veel te vaak gebeuren op het terrein ontoelaatbare zaken, zoals het onnodig doden van weerloze dieren, het uitvoeren van illegale kappingen, noem maar op. Voldoende handhavers zijn nodig om die criminelen te kunnen vatten. Een lik-op-stukbeleid is dus ook voor de natuur onmisbaar”, stelt Demir. “Met deze aanwervingen herstellen we de besparingen gedurende de voorbije 10 jaar en maken we het mogelijk om het toezicht op het terrein te verhogen en daarmee ook de pakkans voor overtreders.”

Demir sluit niet uit dat er nog Natuurinspecteurs bijkomen deze legislatuur. “Binnen mijn bevoegdheden is veel mogelijk, waar er zich nog kansen voordoen zullen we die zeker grijpen”, besluit de minister.