Demir schaart zich tijdens Europese Raad achter EU-biodiversiteitsstrategie

23 juni 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft zich tijdens de Europese Raad Leefmilieu volledig achter de EU-biodiversiteitsstrategie geschaard. Daarmee wil de Europese Commissie minstens 30 procent van de EU-oppervlakte afbakenen als beschermd gebied en een derde ervan strikt beschermen. Ook wil de Commissie verbintenissen om het pesticidegebruik te halveren en om 10 procent van het landbouwareaal om te vormen tot gebieden met hoge biodiversiteit. Maar hoewel de Europese Commissie zelf zegt dat die strategie 20 miljard euro kost, heeft ze momenteel amper financiering voorzien. Net zoals Natuurpunt, WWF België en velen anderen pleit Demir dan ook voor een hoger biodiversiteitsbudget. “Vlaanderen is alvast vastberaden om de biodiversiteitscrisis maximaal aan te pakken”, stelt Demir.

Vorige maand lanceerde de Europese Commissie haar biodiversiteitsstrategie voor de komende tien jaar samen met de Boer-tot-bord-strategie (Farm-to-fork). Daarin wordt onder meer het belang van een duurzame landbouw voor het behoud van natuur en omgekeerd bepleit. Maar in het EU-begrotingsvoorstel dat de Commissie presenteerde, legt ze echter geen centen vast voor haar eigen Biodiversiteitsstrategie. Natuurpunt, WWF België en vele andere organisaties klaagden dat al aan.

“De Europese Commissie benadrukt nog steeds dat de Green Deal en de filosofie van de transformatie naar een groene duurzame economie het hart moet zijn van de heropbouw. (…) Maar in de begroting is geen spoor te bekennen van de 20 miljard euro per jaar die de Commissie zelf achtte nodig te hebben voor haar Biodiversiteitsstrategie”, concludeerde Natuurpunt in een opiniestuk.

Meer middelen voor LIFE programma van de EU
Demir treedt dat standpunt nu bij. Momenteel trekt de EU 5,45 miljard euro voor het LIFE programma gedurende 2021-2027. Dat is het co-financieringsprogramma van de Commissie wat zich richt op de ontwikkeling van het Europese milieu- en natuurbeleid. “Dat is dan wel een stijging ten opzichte van het verleden, in vergelijking met andere uitgaven is dat niet veel. Een ambitieuze biodiversiteitstrategie is pas geloofwaardig met een forse financiering”, stelt Demir, die tijdens de Raad namens België pleitte voor een verdere verhoging van de middelen voor het LIFE programma. Demir wordt daarin gesteund door zowel haar Waalse als haar Brusselse evenknie.

“Niemand kan ontkennen dat er een wisselwerking is tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Zo is de strijd tegen droogte belangrijk om onze fauna en flora te beschermen en geen biodiversiteit te verliezen. Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de lucht. Het herstel van venen, wetlands, graslanden, bossen en mariene ecosystemen zijn cruciaal om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en onze ecosystemen veerkrachtiger te maken”, stelt Demir.

Demir kondigde eerder deze week al twee natuurinrichtingsprojecten aan die onder meer moeten zorgen voor vernatting en meer koolstofopslag, in de Liereman in de Kempen en in de Zwarte Beekvallei in Limburg. “Vlaanderen is vastberaden om de biodiversiteitscrisis maximaal aan te pakken”, stelt Demir.