Demir pleit als kersvers Europees vicevoorzitter Regions4 voor ambitieus en betaalbaarheid klimaatbeleid en wil biodiversiteit hoog op de agenda

18 juni 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is door de leden van “Regions4” verkozen als vicevoorzitter voor Europa. Regions4 is een netwerk dat regionale overheden samenbrengt rond de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Als vicevoorzitter zal Demir mee ervoor zorgen dat de regionale stemmen beter hoorbaar zijn in de wereldwijde dialoog rond klimaat en biodiversiteit. Tijdens de Algemene Vergadering van Regions4 op 18 juni pleitte Demir voor een ambitieuze globale strijd tegen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Zo ziet Demir grote opportuniteiten in de EU-biodiversiteitsstrategie.

“Als het gaat over klimaatbeleid en biodiversiteit mogen we onze blik niet enkel beperken tot Vlaanderen. Deze globale uitdagingen vereisen samenwerking met andere regio’s. Daarom zet ik mijn schouders onder Regions4.”

Regions4 is een netwerk dat regionale overheden samenbrengt rond de thema’s klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Het geeft regionale overheden de kans om op het internationale toneel hun eigen stem te laten horen. Het netwerk is daarnaast ook een platform voor samenwerking tussen regio’s. Regions4 telt wereldwijd momenteel meer dan 40 leden uit 21 landen en 4 continenten, waaronder Baskenland, Quebec, Lombardije en Wales. Minister Demir zal als vicevoorzitter mee het verdere traject uittekenen voor deze organisatie en ook inzetten op een verdere uitbouw.

Wisselwerking tussen klimaatverandering en biodiversiteit
Tijdens de algemene vergadering van Regios4 op 18 juni pleitte Demir mee voor een ambitieuze globale strijd tegen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, waarbij een belangrijke rol weggelegd is voor regionale overheden wereldwijd.

Minister Demir: “We kunnen niet ontkennen dat er een wisselwerking is tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Zo is de strijd tegen droogte belangrijk om onze fauna en flora te beschermen en geen biodiversiteit te verliezen. Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de lucht. Het is belangrijk dat de verschillende regio’s wereldwijd samen pleiten voor en waken over een ambitieus, haalbaar en betaalbaar beleid. Al deze 41 regio’s staan dicht genoeg bij de burger om te beseffen dat betaalbare maatregelen cruciaal zijn om het draagvlak voor het klimaatbeleid voldoende groot te houden.”

Demir vertegenwoordigt volgende week ons land tijdens de Europese Raad Leefmilieu, waar wellicht ook de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie besproken wordt.