Defensie meteen paraat na aanslagen Zaventem en Brussel

25 maart 2016, over deze onderwerpen: Veiligheid, Leger

Op dinsdag 22 maart 2016 heeft minister Vandeput onmiddellijk na de eerste aanslag in de luchthaven van Zaventem aan zijn departement de opdracht gegeven om maximaal te mobiliseren en de hoogste staat van paraatheid aan te nemen. Zo was Defensie in staat om op enkele uren tijd essentiële ondersteuning te leveren aan de binnenlandse veiligheidsdiensten.

Van zodra algemeen dreigingsniveau 4 voor het hele land werd uitgeroepen door het OCAD, werd het reeds ingezette dispositief van 740 militairen (statische bewaking en bewaking kerncentrales) op enkele uren tijd in heel het land opgebouwd tot een duizendtal. Er stond ook permanent een strategische reserve klaar van een enkele honderden militairen, om indien nodig onmiddellijk bij in te kunnen zetten.

Om de ingezette militairen maximaal efficiënt te kunnen gebruiken, werd er door de Nationale Veiligheidsraad afgesproken dat militairen vanaf nu ook mogen patrouilleren en indien nodig bagages/rugzakken controleren. Dit steeds onder direct commando van de politie – met wie zij sowieso continu in contact staan – en waarbij er ook een fysieke aanwezigheid van de politie in de nabije omgeving van de militair vereist is.

Daarnaast heeft Defensie dinsdag ook volgende capaciteiten ter beschikking gesteld van de binnenlandse veiligheidsdiensten om hen te ondersteunen waar nodig:

  • DOVO: de ploegen die sowieso standby stonden, werden versterkt door extra opgeroepen ploegen;
  • EDD-capaciteit: de speurhonden van defensie;
  • Er werden helikopters ter beschikking gesteld voor zowel surveillance-ondersteuning als voor medisch en logistiek transport;
  • Er werd extra ambulance-capaciteit ter beschikking gesteld;
  • Het Militair Hospitaal werd ingeschakeld in de eerste opvang van slachtoffers. Sommige slachtoffers, bv. met zware brandwonden, werden permanent opgenomen in het militair ziekenhuis, andere kregen eerste zorgen en werden later overgebracht naar andere ziekenhuizen.

Het OCAD evalueert de veiligheidssituatie van uur tot uur. Op basis van de meest recente informatie werd vandaag dan door de Nationale Veiligheidsraad beslist dat het aanwezige dispositief militairen in de komende dagen en weken stelselmatig terug kan worden afgebouwd naar 740.

De minister wenst zijn manschappen uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en  professionalisme. De militairen bewijzen dag in, dag uit dat ze hun belangrijke rol met veel toewijding opnemen en hun steentje bijdragen in de mate van het mogelijke om mee in te staan voor de veiligheid van de bevolking.