De Vlaamse Leeuw van Al-lât (Palmyra, Syrië)

14 november 2017, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed, Cultuur

Het 2000 jaar oude standbeeld van de Leeuw van Al-lât in de door de oorlog geteisterde werelderfgoedsite van Palmyra (Syrië) is volledig hersteld. Vlaanderen speelde bij de restauratie een cruciale rol. “Dat Vlaanderen middelen en expertise vrijmaakt voor het behoud en herstel van erfgoed in oorlogsgebied onderstreept dat onze regio een actieve rol wil spelen in de wereldgemeenschap, en in de promotie van democratie en tolerantie”, zegt Vlaams Parlementslid Manuela Van Werde.

Vlaanderen is een van de weinige regio’s die met UNESCO een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Onderwijs, wetenschap en cultuur zijn daarbij de speerpunten. Onder leiding van minister-president Geert Bourgeois, tevens minister voor Onroerend Erfgoed, nam de Vlaamse Regering ook het voortouw in de strijd tegen de culturele barbarij van Islamitische Staat (IS) in Syrië. De Vlaamse Regering geeft daarmee invulling aan de resolutie van het Vlaams Parlement om een engagement aan te gaan om het cultureel erfgoed buiten onze grenzen te behouden.

Vlaanderen droeg daarom 170.000 euro bij aan het project ‘Rallying the international community to Safeguard Syria’s Cultural Heritage’, en stelde ook expertise op het vlak van archeologie in het Midden-Oosten ter beschikking.

Op 27 juni 2015 vernielde IS grote delen van de werelderfgoedsite van Palmyra in Syrië, waaronder het kalkstenen, meer dan 3 meter hoge en 15 ton zware beeld van de Leeuw van Al-lât. De beelden van de verbrijzelde Leeuw zonden een schokgolf door de beschaafde wereld. Pas nadat IS uit Syrië verjaagd werd, kon begonnen worden met de heropbouw van Palmyra.

Het is geen toeval dat de Leeuw van Al-lât prioriteit kreeg bij die heropbouw. Sinds enkele weken waakt hij opnieuw over de site, met aan z’n voeten de antilope, het symbool dat het de plicht is van de sterksten om de zwaksten te beschermen.

UNESCO dankt Vlaanderen voor zijn belangrijke bijdrage aan de restauratie van de Leeuw van Al-lât. Dat de organisatie daarbij niet enkel verwijst naar de materiële steun maar ook op het belang van monitoring en onderzoek van cultureel erfgoed, uitwisseling van expertise en het belang van internationale samenwerking bewijst dat het beleid van Vlaanderen vruchten afwerpt.