De VDAB werkt samen met het onderwijs om vroegtijdige schoolverlaters op te sporen

5 februari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Secundair onderwijs, Minderjarigen

Vroegtijdige schoolverlaters schrijven zich niet altijd in bij de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB . Daardoor worden zij vaak onvindbaar en wordt de afstand tot de arbeidsmarkt nog groter. “Om dit deels te kunnen verhelpen gaan de diensten van de VDAB samenwerken met die van het onderwijs. Zo worden hun beide databanken gekoppeld om de jongeren sneller te kunnen opsporen. Dat is absoluut nodig om ervoor te zorgen dat ze niet volledig van de radar verdwijnen”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 18 en de 25 jaar oud die het secundair onderwijs verlaten zonder diploma. Vaak zijn ze, door een combinatie van verschillende oorzaken, uitgekeken op hun onderwijssituatie. Verschillende vroegtijdige schoolverlaters gaan daarom meteen op zoek naar een arbeidsplaats maar bij sommigen is dit niet het geval.

Als de vroegtijdige schoolverlater zich dan ook niet inschrijft bij de VDAB, hebben de arbeidsbemiddelaars vaak geen zicht meer op hun situatie. “Ze lopen het risico om volledig van de radar te verdwijnen. Daarom is het een heel goede zaak dat het onderwijs en de VDAB hun databanken koppelen. Zo kunnen ze veel efficiënter worden opgespoord”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde die de eerste, voorlopige resultaten van de koppeling van de databanken opvroeg.

Daaruit blijkt dat in het schooljaar 2016-2017 er 5.402 vroegtijdige schoolverlaters waren. Voor het schooljaar 2017-2018 waren er enkel cijfers bekend van de eerste 2 maanden. Tot dan waren er 928 vroegtijdige schoolverlaters. Uit de koppeling met de databank van de VDAB bleek dat 81 procent van de jongeren in het schooljaar 2016-2017 en 74 procent in het schooljaar 2017-2018 reeds gekend waren.

“Toch zijn er meer dan 1000 jongeren die niet bekend waren bij de diensten van de VDAB”, aldus Miranda Van Eetvelde. “Om deze groep niet uit het oog te verliezen, zal er extra gecommuniceerd worden naar hen. Zij hebben immers een extra duwtje in de rug nodig. Voor jongeren is de zoektocht naar werk vaak een uitdaging. Daarom biedt de VDAB ook allerlei diensten aan voor vroegtijdige schoolverlaters om die zoektocht te vergemakkelijken en om de kans op een job te vergroten.”

De vroegtijdige schoolverlaters krijgen, eenmaal ze op de radar van de VDAB verschijnen, een aanbod op maat. Om hierbij zo laagdrempelig als mogelijk te werken, wordt er ook gekeken naar lokale organisaties zoals jeugd- en sportverenigingen en lokale besturen. Zij vervullen vaak een brugfunctie richting de diensten van de VDAB.

In de toekomst zal de koppeling van de databanken nog versterkt kunnen worden. Van Eetvelde: “Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de koppeling met de Kruispuntbank Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. Sociale Zekerheid en het Zelfstandigenregister. Op die manier wordt het bereik van de VDAB nog meer vergroot. Een goede zaak want het blijft - zeker voor de vroegtijdige schoolverlaters - enorm belangrijk om zo snel mogelijk samen te werken met de diensten van de VDAB.”