De N-VA wil verdere erkenning van sterrenkindjes

28 februari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De N-VA wil net zoals de CD&V aan de verdere erkenning van levenloos geboren kinderen werken. “Vorige legislatuur werd reeds een eerste stap gezet, door ouders de mogelijkheid te bieden het levenloos geboren kindje al na 140 dagen zwangerschap te kunnen registreren. Cijfers van de burgerlijke stand tonen aan dat er nood is aan erkenning van sterrenkindjes. De verdere uitbreiding kan wat ons betreft zeker besproken worden”, zeggen N-VA-parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Katja Verheyen.

“Ons standpunt tijdens de vorige legislatuur was dat wij de grens van erkenning van levenloos geboren kinderen liefst helemaal weg wilden. Het gaat dan uiteraard niet over een verplichting voor de ouders, maar een mogelijkheid. Er zijn bovendien geen rechtsgevolgen verbonden aan die erkenning van het levenloos geboren kind. Het gaat ons om de rouwondersteuning van de ouders, waarvan sommigen die erkenning nodig hebben. We zijn blij dat de CD&V het debat opent en willen samen met hen dit werk verder afmaken”, zegt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Uit cijfers van de burgerlijke stand, die Van Vaerenbergh samen met haar collega Vlaams Parlementslid Katja Verheyen verzamelde, blijkt dat de wetgeving die vorige legislatuur werd gestemd door veel ouders wordt gebruikt. “In 10 maanden tijd werden maar liefst 750 akten opgesteld. Ongeveer een derde daarvan, 241 akten, waren ouders die gebruik maakten van een overgangsbepaling om hun kind dat levenloos geboren werd na een zwangerschap tussen 140 en 180 dagen en voor het inwerkingtreden van de wet, toch nog te laten erkennen. In 153 gevallen kregen sterrenkindjes na een zwangerschap van 180 dagen en waarvoor reeds een akte bestond, alsnog een naam op die akte”, zeggen de parlementsleden.

Nu de wet in voege is hebben ouders de keuze om een akte te laten maken voor hun, na een zwangerschap tussen 140 en 180 dagen, levenloos geboren kind. Hierop gesteund kregen 221 kindjes een geboorteakte. Bij 288 geboortes na een zwangerschap van 180 dagen of meer werd verplicht een akte opgesteld.

“De cijfers tonen aan dat de nood aan erkenning bestaat. We staan dan ook open voor een verder debat om nog beter tegemoet te komen aan de behoefte van de rouwende ouders”, besluit Van Vaerenbergh. De overgangsbepaling die het mogelijk maakt alsnog een akte te laten opstellen alsook een naam of voornaam toe te voegen aan een bestaande akte loopt nog tot 31 maart 2020.