De N-VA steunt de rechtzetting voor de pensioenen van de mijnwerkers, maar kan zich niet vinden in de manier waarop

7 mei 2020, over deze onderwerpen: Pensioenen

De N-VA steunt de rechtzetting voor de pensioenen van de mijnwerkers, maar kan zich niet vinden in de manier waarop. “We zijn altijd voor een regularisatie geweest van de mijnwerkerspensioenen. Er is een fout gebeurd in de omzetting van de Wet. Beloftes gemaakt door de overheid moeten worden nageleefd en als er fouten zijn gemaakt dan moeten die worden rechtgezet”, aldus Wouter Raskin, Kamerlid voor de N-VA.

“De manier waarop men de fout wil rechtzetten is echter verkeerd”, Jan Spooren, pensioenexpert van de N-VA en Kamerlid. “De berekening die gebruikt wordt zorgt voor een grotere uitkering dan oorspronkelijk beloofd aan de mijnwerkers en dus ook voor een veel grotere financiële impact”, vervolgt Spooren. “De berekening die nu gemaakt wordt zorgt voor een overcompensatie, terwijl er tal van noden in de pensioenen te lenigen zijn en het pensioenstelsel nu al onder druk staat.

De N-VA zal in het parlement zich echter onthouden t.a.v. het liggende wetsvoorstel om de pensioenen van de mijnwerkers te regulariseren, de Limburgse parlementsleden zullen het voorstel wél steunen: “Om duidelijk te maken dat we echt wel oor hebben naar de terechte verzuchtingen van de mijnwerkers. De overheid heeft een belofte gemaakt, deze moet worden nagekomen”, aldus Wouter Raskin. “De Volksunie heeft zich altijd geëngageerd voor de belangen van de Limburgse mijnwerkers en hun pensioenstelsel, en de N-VA zet dit onverkort verder”, besluit Raskin.