De N-VA start met precampagne

29 januari 2014, over deze onderwerpen: N-VA, Verkiezingen 2014

Op zondag 2 februari, na het afsluiten van haar congres 'Verandering voor Vooruitgang', start de N-VA met een precampagne. Een campagne die afwijkt van de klassieke politieke precampagnes. Geen 20m²-affiches met de gekende koppen, maar een onlinecampagne, gericht op gewone Vlamingen en getrokken door gewone Vlamingen. De campagne zal tot het begin van de sperperiode duren. 

"We stappen af van de klassieke precampagne met grote affiches van een bekende kop of een algemene slogan op reclameborden. Dat is een beproefde methode, maar wij kiezen bewust voor meer inhoud. Wij willen gericht campagne voeren, met duidelijke en concrete boodschappen", zegt Piet De Zaeger, directeur van de N-VA. 

De N-VA zet daarom onder andere in op sociale media. De Zaeger: "Naast advertenties in printmedia, maken we volop gebruik van nieuwe informatietechnologieën. Op die manier kunnen we doelgroepgericht werken. We brengen de meest relevante boodschap voor iedere Vlaming. Geen abstracte politiek, maar tastbare punten die gelinkt zijn aan de leefwereld van gewone Vlamingen."

"We kiezen er dan ook niet voor om te werken met één boegbeeld, maar met een brede mix van politici en gewone mensen die we rekruteerden bij onze N-VA-leden. Zij brengen getuigenissen over hoe zaken als hoge loonkosten, de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk , de stijgende kosten in de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , … impact hebben op hun leven. En vooral: hoe de N-VA daar een realistisch oplossing voor biedt", aldus De Zaeger. 

De partij pakt daarvoor uit met een aantal concrete verbintenissen die op het congres verder worden uitgewerkt. "Met onze campagne willen wij  ons congres vertalen in praktische verbintenissen voor de Vlamingen. Verbintenissen die een antwoord bieden op vragen en behoeftes die spelen bij de Vlaming."