De N-VA sluit zich aan bij oproep Academische Pensioenraad om pensioenhervormingen verder te zetten

14 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Het middenveld, Pensioenen, Ambtenaren

Enkele leden van de Academische pensioenraad roepen vandaag op tot een intellectueel eerlijk debat over de pensioenhervormingen. De N-VA sluit zich aan bij deze oproep.

“We betreuren al langer de over-politisering van het pensioendebat, waarbij men de bevolking met soms foute of onvolledige informatie voorliegt”, zegt Kamerlid Jan Spooren. De regering en de meerderheidspartijen kunnen zeker een tandje bijsteken om de noodzakelijke hervormingen uit te leggen en een maatschappelijk draagvlak te creëren, maar met een complex en gevoelig thema zoals dat van de pensioenen kan dat enkel lukken als ook de oppositie en vakbonden zich constructief en sereen opstellen.

Ook de oproep om door te zetten met de invoering van het pensioensysteem met punten wordt onderschreven door de N-VA. “Dat puntensysteem zorgt ervoor dat wie langer werkt een hoger pensioen krijgt dan degenen die ervoor kiezen om vroeger te stoppen met werken en dat de levenstandaard van de vele gepensioneerden uit de middenklasse niet verder uitgehold wordt, zoals sinds de voorgaande pensioenhervormingen sinds de jaren ‘90 helaas het geval is. De bedoeling van een transparant en objectief puntensysteem is een herwaardering van de pensioenen aan de evolutie van de lonen én het verhogen van de gemiddelde effectieve uittredeleeftijd. Dat is hoognodig in een land met een gemiddelde effectieve uittredeleeftijd van slechts 60.5 jaar, dit is bijna 5 jaar voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar”, aldus Jan Spooren.

De N-VA weigert echter mee te gaan in het discours dat deze regering geen resultaten kan voorleggen op vlak van pensioenhervormingen. “Er zijn wel degelijk belangrijke en concrete maatregelen genomen om de effectieve uitstapleeftijd te verhogen, en dit zowel op korte als op lange termijn”, zegt Jan Spooren. Daarnaast heeft minister Bacquelaine grote stappen gezet om de pensioenstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te harmoniseren. Tenslotte mag men ook niet vergeten dat de minimumpensioen onder deze regering het sterkst gestegen zijn sinds vele jaren.

Maar de leden van de Academische Pensioenraad hebben dus gelijk wanneer ze stellen dat er nog een aantal belangrijke pensioendossiers moeten worden aangepakt. “Die verdere structurele hervormingen zoals een regeling voor zware beroepen en het puntensysteem zijn noodzakelijk als we ook voor de volgende generaties een fair en haalbaar pensioensysteem willen vrijwaren”, besluit Jan Spooren.