De N-VA is tegen toetredingsonderhandeling EU en Albanië

18 oktober 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europese Commissie

Gisteren werd er op de Europese top geen overeenkomst gevonden om de start van de toetredingsonderhandelingen met Albanië aan te vangen. Voor de N-VA is het duidelijk: uitbreiding van de EU met Albanië is op dit moment voorbarig en niet aan de orde.

Albanië zit al geruime tijd in een traject voor een mogelijke toetreding tot de Europese Unie. In mei jongstleden heeft de Europese Commissie een voortgangsrapport uitgebracht over de kandidaat-lidstaten. Ondanks het feit dat hieruit bleek dat er nog ernstige problemen zijn in verband met corruptie en misdaadbestrijding, raadde de Europese Commissie aan om de toetredingsgesprekken te starten. De ministers van Buitenlandse Zaken beslisten in juni evenwel om een beslissing over de start van die gesprekken uit te stellen tot de Europese top van deze week.

Albanië niet klaar voor toetreding
Volgens Anneleen Van Bossuyt is Albanië niet klaar voor toetreding tot de EU. “Het is duidelijk: wil een land toetreden tot de EU, dan moet ze voldoen aan de Kopenhagencriteria. En op dit moment voldoet Albanië hier onvoldoende aan: het land beschikt niet over stabiele instellingen, respecteert onvoldoende de democratische principes en ook het respect voor de mensenrechten en rechten van minderheden wordt met de voet getreden. Een dergelijk land heeft voor ons geen plaats in de EU.”

Twee keer zelfde fout vermijden
De N-VA wil dan ook dat België de Kopenhagencriteria en de naleving daarvan op een zeer strikte manier zal interpreteren en toepassen. Enkel wanneer aan alle voorwaarden 100 procent voldaan wordt, kunnen verdere stappen genomen worden.

Van Bossuyt: “Het verleden heeft immers geleerd dat de toetreding van Bulgarije en Roemenië voorbarig was en te vroeg. Want ook daar werden de Kopenhagencriteria zeker niet nageleefd. De EU mag dezelfde fout niet twee keer maken.”

N-VA pleit voor herziening EU-uitbreidingsbeleid
Verder hoopt de N-VA dat er serieus werd nagedacht over het EU-uitbreidingsbeleid. De commissie-Juncker stelde de voorbije legislatuur duidelijk dat er geen uitbreiding zou zijn. De commissie-Von der Leyen laat echter nog niet in haar kaarten kijken. Van Bossuyt: “het wordt tijd dat de EU de bezorgdheden van de burgers ter harte neemt en inzet op de echte prioriteiten: jobs, veiligheid en migratie. Een verdere uitbreiding van de EU is het laatste wat de Europese burger nu verwacht.”