De N-VA gaat internationaal

24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse Zaken, Diplomatie

De N-VA wil zich internationaal meer en beter op de kaart zetten. Hiertoe heeft de partij N-VA Internationaal opgericht, een interne werkgroep die haar internationale strategie concreet vorm zal geven. Hiernaast willen de Vlaamsnationalisten nog meer gaan wegen op het federale én Vlaamse buitenlands beleid. De diplomatie is volgens hen dringend toe aan modernisering. Karl Vanlouwe (Vlaams volksvertegenwoordiger), Peter Luykx (Kamerlid) en Sander Loones (Europees Parlementslid) zijn binnen de partij aangeduid als verantwoordelijken voor de internationalisering.

Internationaal karakter
De N-VA heeft altijd internationale contacten gehad, maar als grootste partij van het land moet dit internationaal netwerk verder uitgebreid worden. Naast het politiek netwerk, moeten ook meer contacten gelegd worden met de internationale media. Al te vaak halen die hun informatie over de N-VA nog uit Franstalige bronnen. Daarom zal de partij actief communiceren over zichzelf en de eigenheden en eigenaardigheden van het Belgische staatsbestel. Het is dringend noodzakelijk dat de internationale gemeenschap weet dat het zwaartepunt in België bij de deelstaten ligt en Vlaanderen veruit de belangrijkste deelstaat is.

N-VA Internationaal ontwikkelt ook intern een allesomvattende partijvisie op buitenlands beleid waarbij internationale dossiers op Vlaams, federaal en Europees niveau gecoördineerd opgevolgd worden. De partij kweekt ook een internationale reflex aan bij de studiedienst, fractiemedewerkers en Jong N-VA.

Wegen op buitenlands beleid
Met onze parlementsleden, staatssecretarissen en ministers op alle niveaus zet de N-VA zwaar in op buitenlands beleid, niet het minst op Europees niveau. Deze internationale profilering is natuurlijk geen toeval; de N-VA wil mee wegen op het buitenlands beleid dat steeds meer impact heeft op het dagelijkse leven van de Vlaming.

Het debat over internationale samenwerking, in het bijzonder de toekomst van de Europese Unie, is volop bezig. Loones: “Wij pleiten voor Europese samenwerking om de eenvoudige reden dat Vlaanderen hier beter van wordt. Maar als eurorealisten wijzen we het idee van een grote Europese superstaat resoluut af.”

Een moderne diplomatie
N-VA Internationaal steunt de Vlaamse Regering volledig in haar ambitieus buitenlands beleid met onder andere de uitbouw van een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken. “Daarnaast pleiten we voor een verdere professionalisering van de Vlaamse diplomatie en een doelgerichte culturele, academische en publieksdiplomatie”, preciseert Vanlouwe.

Op federaal niveau is er nood aan een modernisering en een objectivering van de diplomatieke benoemingen. Peter Luykx: “Het Belgique à papa is al lang dood en het wordt tijd dat alle federale diplomaten dit ook inzien. Daarnaast worden de mensen op diplomatieke posten al te vaak puur politiek benoemd. De diplomatieke carrière moet dringend worden geobjectiveerd.”