De Lijn versterkt de dienstverlening

29 augustus 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn

De Lijn wordt sinds het begin van deze regeerperiode intern hervormd zodat het bedrijf in 2020 de vergelijking met de privésector kan doorstaan. Nu komt de focus ook te liggen op de verbetering van de dienstverlening. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt extra middelen vrij voor een uitbreiding van het aanbod op de drukste verbindingen, extra reizigersinformatie en meer gebruiksgemak. Al vanaf september wordt op een reeks drukke verbindingen het aanbod uitgebreid. Weyts: “Er gaat minder belastinggeld naar De Lijn, maar de belastingbetaler krijgt er een betere dienstverlening met meer aanbod voor terug.”

De Lijn kan de dienstverlening verbeteren dankzij de historisch hoge investeringen van deze Vlaamse Regering. Nog nooit is er in één legislatuur zoveel geïnvesteerd in De Lijn. In deze regeerperiode bestelt Vlaanderen 781 nieuwe bussen (ter waarde van 230 miljoen euro) en 110 nieuwe trams plus 14 trambussen (ter waarde van 260 miljoen euro). De nieuwe bussen worden vanaf september geleverd in schijven van 10 bussen en zullen geleidelijk instromen. In 2019 volgen de eerste trambussen en eind 2019 ook de extra (Kust)trams.

De vele nieuwe bussen zijn modern, comfortabel én duurzaam. Er kan gekozen worden voor hybride en elektrische bussen dankzij 22 miljoen euro uit het Klimaatfonds en een extra 20 miljoen euro die Weyts verkreeg bij de laatste begrotingsbesprekingen. Die nieuwe bussen zullen ook vlotter kunnen doorrijden, want Weyts investeert 10 miljoen euro extra in verkeerslichtenbeïnvloeding, zodat de bus op kruispunten letterlijk voorrang krijgt op de auto.

Bovenop al deze eerdere investeringen, maakt Weyts nu nog eens 20 miljoen euro vrij voor een verdere verbetering van de dienstverlening van De Lijn.

Extra aanbod
Het aanbod van de Vlaamse vervoersmaatschappij, dat je kan meten aan het aantal plaatskilometers (het aantal plaatsen maal het aantal afgelegde kilometers) is al gestegen met +3,7% tussen 2014 en 2017. Het aanbod zal volgend jaar sowieso verder stijgen, onder meer door de inzet van trambussen van 24 meter lang op het nieuwe Ringtracé in de Vlaamse Rand en door het instromen van nieuwe Kusttrams.

Weyts geeft de uitbreiding van het aanbod nu een extra impuls door nog eens 9 miljoen euro te investeren in het exploitatiebudget.

Concreet wordt er meteen 1,5 miljoen euro geïnvesteerd, zodat het aanbod al vanaf september opgetrokken kan worden in de Vlaamse Rand, provincie Antwerpen en vanaf oktober ook in de regio Gent. In 2019 volgt nog eens 7,5 miljoen euro voor de andere regio’s. Het geld gaat naar extra aanbod op de drukste lijnen op de drukste momenten. “Vroeger was er een blinde aanbodpolitiek, nu volgen we de vraag”, zegt Weyts. “Dit geld gaat heel gericht naar de lijnen waar de nood het hoogst is.”

Het extra aanbod wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Er kunnen gewoon extra bussen ingezet worden in de spitsmomenten, zoals bv. zal gebeuren op lijn 241 die in de Vlaamse Rand rijdt tussen Strombeek-Bever en Brussel. Er kan een compleet nieuwe lijn opgezet worden om drukke attractiepolen te verbinden, zoals de nieuwe verbinding Gent Arteveldepark – Gent-Sint-Pieters – Koningin Fabiolalaan, die vanaf 1 oktober uitrijdt. En De Lijn kan ook langere trams inzetten, wat bv. zal gebeuren op de Antwerpse Lijn 3 (Merksem-Zwijndrecht), die nu nog bediend wordt met trams van 30m lang, maar binnenkort bediend wordt met trams van 45m lang.

Extra reizigersinfo, extra gebruiksgemak
De Lijn wordt ook klantvriendelijker, dankzij een investering van 9,5 miljoen euro in digitalisering, verbeterde haltes en verbeterde reizigersinformatie. Zo verbetert de dienstverlening met digitale vervoersbewijzen zoals het m-ticket en de m-card en fysieke ‘touchpoints’ om aankopen te doen in Lijnwinkels. Er wordt ook geïnvesteerd in realtime reizigersinformatie via een verbeterde app en via halteborden. Er zijn momenteel 371 halteborden die werken en er is een opdracht in de markt gezet om het aantal halteborden uit te breiden tot 1.200. Die uitbreiding moet plaatsvinden in 2019 en 2020.

Weyts investeert ook 1 miljoen euro in de overname en uitbreiding van het ‘Blue Bikes’-systeem. In de komende jaren zal het aantal deelfietsen verdrievoudigen en komen er heel wat nieuwe Blue Bike-locaties aan bushaltes. Via je abonnement bij De Lijn zal je ook een Blue Bike kunnen gebruiken. Het wordt zo veel eenvoudiger om het openbaar vervoer te combineren met de fiets, zodat je ook de ‘last mile’ tussen de bushalte en je eindbestemming snel en comfortabel kan afleggen.

“Het is véél verandering in één keer, maar we hebben een duidelijk doel”, zegt Weyts. “We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer.”