De Kamer wapent zich met resolutie in debat Congo

21 juni 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken

Kamerlid Peter Luykx legt een resolutie neer die in duidelijke en heldere bewoordingen de positie van België bij de Congolese presidentsverkiezingen vastlegt. “De politieke crisis in Congo bevindt zich in een vergevorderd, maar niet onomkeerbaar stadium”, aldus Luykx. “We achten de tijd dan ook rijp om aan alle belanghebbende partijen duidelijk te maken waar we staan en te tonen dat we bereid zijn het volle diplomatieke gewicht van ons land in de schaal te werpen om tot een vreedzame oplossing te komen.”

Een vreedzame transitie van de presidentiële macht in december? Zelfs de meest optimistische internationale observatoren achten dit scenario te midden van de politiek georganiseerde chaos, hoogst onwaarschijnlijk. Peter Luykx: “Na bijna zes decennia sinds haar onafhankelijkheid staat Congo (DRC) voor de verkiezingen van de waarheid. Waar de verkiezingen in 2005 belangrijk waren simpelweg omdat ze plaatsvonden, in 2011 omdat ze de Congolees de kans gaven het beleid te beoordelen, zijn deze verkiezingen cruciaal om aan te tonen dat verandering via verkiezingen mogelijk is. Een democratische transformatie kan vermijden dat niet alle moeizame vooruitgang die op democratisch en economisch vlak geboekt werd verloren gaat.”

Daarom schreef Kamerlid Luykx samen met collega Els Van Hoof (CD&V) een resolutie van de meerderheid, die de positie van België in het debat scherpstelt. Het voorstel werd mede ondertekend door alle meerderheidspartijen.

In zes kernpunten samengevat wordt er aan de regering gevraagd om:

  1. Enkel democratische verkiezingen in overeenstemming met alle modaliteiten van de Congolese Grondwet te erkennen;
  2. Te pleiten voor een versterking van onafhankelijkheid van de kiescommissie CENI;
  3. Het eigen strategische beleid en ontwikkelingssamenwerking in de regio op punt te stellen;
  4. Te allen tijde de nadruk te leggen op de bescherming van de politieke en sociale rechten;
  5. Een financieringsbijdrage aan de Congolese verkiezingen aan strikte voorwaarden te koppelen;
  6. De gepaste gevolgen te verbinden aan het overtreden van deze voorwaarden.

Luykx gelooft dat het een boodschap is die in Congo duidelijk zal aankomen. “Ons land zal niet andermaal toekijken hoe de DRC in chaos vervalt. Enkel een vreedzame transitie van de presidentiële macht op basis van eerlijke verkiezingen kan een verdere samenwerking met het Congolese regime garanderen. Wij reiken de hand aan iedereen die wil meewerken aan een betere en democratische toekomst voor het land, maar wij zullen even streng zijn in onze veroordeling van al wie deze toekomst in gevaar brengt.”