De fietsvergoeding telt voor de volledige, veilige route

15 maart 2018, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen, Mobiliteit, Fietsen

Werkgevers geven hun werknemers dikwijls een fietsvergoeding voor de kortste weg naar het werk. Op vraag van Peter Dedecker bevestigt minister Van Overtveldt dat de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding ook mag gegeven worden voor de veiligste weg naar het werk, ook als die langer is. “Niet meer dan terecht”, stelt Peter Dedecker. “We willen meer mensen veilig op de fiets, met zowel nadruk op de ‘meer’ als op de ‘veilig’.”

Personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen, kunnen van hun werkgever een fietsvergoeding krijgen die tot 0,23 euro per kilometer vrijgesteld is van belastingen. Hoewel de fietsvergoeding slaat op de werkelijk afgelegde kilometers voor de woon-werkverplaatsing, geven sommige werkgevers hun personeel uitsluitend zo’n vergoeding voor de kortste reisweg. Sommigen vrezen dat de vergoeding voor de extra afstand niet fiscaal vrijgesteld zou zijn. Peter Dedecker klaart nu de onduidelijkheid hierrond op. Werkgevers kunnen zonder zorgen de volledige reisweg vergoeden, ook als die langer is. De enige voorwaarde is dat de reisweg dient voor het woon-werkverkeer. Dedecker: “Wie naar het werk fietst, moet in de  eerste plaats veilig op zijn of haar bestemming raken. Dat willen we ten volle ondersteunen.”

Minister Johan van Overtveldt bevestigt in zijn antwoord dat de keuze voor een traject dat veiliger is dan het kortste, perfect toegelaten is. De fiscale vrijstelling geldt voor de werkelijk gedane verplaatsing tussen de woonplaats en het werk. “Deze verduidelijking is een prima zaak voor de fietser en de werkgever. De fiscale vrijstelling voor de fietsvergoeding geldt voor de volledige veiligste reisweg”, besluit Peter Dedecker.