De EU moet haar facturen niet doorschuiven naar onze belastingbetalers

7 november 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw

De EU stelt terecht dat de lidstaten hun begroting onder controle moeten brengen, maar wil haar eigen EU-budget daarentegen wél zien toenemen. “De EU zou beter het goede voorbeeld geven, en niet constant geld bijvragen”, stelt Kamerlid Sander Loones vandaag in de Kamer tijdens een debat over de Europese begroting.

Elk jaar evalueert de Europese Commissie de begrotingen van de lidstaten en elk jaar is dan de terechte commentaar dat die onder controle moeten worden gebracht. Sander Loones: "Maar als het gaat over haar eigen begroting dan zingt de EU een ander deuntje. Dan is er altijd extra geld nodig, dan is het altijd meer, meer meer. Zeker nu de brexit een gat van 12 miljard euro zal slaan."

Zo komt de Europese Commissie met een voorstel om de bijdragen van de lidstaten op te trekken tot 1,1 procent BNI, het Europees Parlement wil zelfs naar 1,3 procent. Dat betekent voor België minstens een half miljard extra, bovenop het begrotingstekort dat we nu al hebben.

“Natuurlijk moet de EU heel wat meer investeren in migratie, veiligheid, innovatie, ... Maar dat kan ook zonder het globale budget te verhogen. We kunnen ook schuiven binnen het budget. Landen als Duitsland, Nederland en Denemarken hebben dat goed begrepen. Zij vinden dat de lidstaten niet meer moeten betalen, maar dat de EU haar middelen verstandiger moet besteden. België zou die groep moeten steunen”, benadrukt Loones. “In plaats van Zuid-Europa achterna te hollen."

In haar reactie verwees premier Wilmès naar de Europese investeringen in het landbouwbeleid. Loones wees daarbij op een spraakmakend artikel vorig weekend in de New York Times. “Het voorbeeld van de premier lijkt me misplaatst. Er is sprake van belangrijke fraude binnen het Europees landbouwbeleid”, stelt loones. “Gigantische Europese subsidies belanden niet bij gewone boeren. Grote corruptie en zelfbediening wordt vernoemd. De New York Times spreekt zelfs van een nieuwe vorm van feodaliteit."

In zijn betoog maakte Loones de koppeling tussen het Europees landbouwbeleid en de Belgische bijdrage aan de EU. “Elk jaar gaat 700 miljoen euro van onze Belgische belastingcenten naar o.a. Oost-Europese oligarchen. Dit moet stoppen. De N-VA wil integendeel meer middelen investeren in onze eigen landbouwers.”