De Brusselse PS heeft een lesje basisdemocratie nodig

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) laat weten dat hij het zogenaamde antiblokkeringssysteem (ABS) wil gebruiken wanneer de N-VA ‘incontournable’ wordt in Brussel na de regionale verkiezingen in mei 2019. “Op deze manier haalt de PS het broze evenwicht tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap in de hoofdstad volledig onderuit, een gevaarlijke en ondemocratische strategie”, aldus Karl Vanlouwe (Vlaams Parlementslid uit Brussel) en Cieltje Van Achter (Brussels parlementslid).

De traditionele partijen in Brussel worden zenuwachtig, zeker nu men merkt dat de N-VA de stilstand van Brussel wil doorbreken en ernstige hervormingen voor een sterker en efficiënter Brussel op tafel legt. De Brusselse socialisten die een status-quo verkiezen nemen nu de vlucht vooruit. Bij monde van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) laten de socialisten weten dat zij bij voorbaat de N-VA willen uitsluiten van de macht in onze hoofdstad. Mocht de kiezer de kaarten toch zo leggen dat men niet om de N-VA heen kan, dan dreigt Vervoort ermee gebruik te maken van het antiblokkeringssysteem (ABS) om zo de noodzakelijke meerderheid aan Vlaamse kant te omzeilen.

Cieltje Van Achter reageert verbolgen: “Dat men langs Franstalige kant het antiblokkeringssysteem opnieuw wil misbruiken om de Vlaamse gemeenschap in Brussel buiten spel te zetten, is onaanvaardbaar. Het communautaire evenwicht tussen de twee gemeenschappen in onze hoofdstad wordt zo op de helling gezet. Dit toont nogmaals aan dat de Vlaamse Brusselaars tweederangs Brusselaars zijn voor de PS.”

“Door bij voorbaat de N-VA uit te sluiten en de Bijzondere Wet op de Brusselse Instellingen zomaar naast zich neer te leggen, toont de Brusselse PS zich van haar minst democratische kant. Het is hoog tijd dat socialisten begrijpen dat niet iedereen die het met hen oneens is zomaar kan weggezet worden als ‘ondemocratisch’. Wij zijn er alvast van overtuigd dat de Brusselse kiezer de PS een lesje in basisdemocratie zal geven op 26 mei”, besluit Karl Vanlouwe.