COVID19. Geert Bourgeois kijkt vooruit en wil strategische maatregelen

10 maart 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Buitenlandse handel

Europees Parlementslid Geert Bourgeois is bezorgd over onze afhankelijkheid van derde landen voor de toevoer van levensreddende geneesmiddelen. “De Europese Commissie moet een beleid ontwikkelen voor de productie van levensreddende geneesmiddelen in de Europese Unie”, aldus Geert Bourgeois. “Vandaag is er het Coronavirus, maar ook in de toekomst kunnen toevoerlijnen door allerlei andere gebeurtenissen afgesneden worden.”

De lidstaten zijn bevoegd voor volksgezondheid en het crisismanagement. Gelet op de ernst van de situatie moeten zij coördineren. Artikel 168 VWEU draagt de Europese Commissie op deze coördinatie te bevorderen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding heeft daarbij een bijzondere opdracht. De Commissie richtte intussen al een Corona responsteam op. “Dat is prima, maar het kan nog beter. Beste praktijken inzake preventie, resultaten van behandelingen, ontsmetting, hoe omgaan met massabijeenkomsten en quarantaine moeten nu gedeeld worden”, zegt Geert Bourgeois.

Maar deze crisis heeft naast een ernstige economische impact ook aangetoond dat we voor een aantal levensnoodzakelijke producten zoals bepaalde geneesmiddelen en mondmaskers afhankelijk zijn van toevoer uit het verre buitenland.

Geert Bourgeois: “Het kan niet dat de EU voor cruciale, levensreddende middelen zoals mondmaskers, alcogel, essentiële antibiotica afhankelijk is van derde landen. Net zoals voor bescherming tegen investeringen in strategische sectoren, moet de EU ook hiervoor beleid ontwikkelen. De productie van cruciale geneesmiddelen moet hier gebeuren. Ook dit is een element om de burger vertrouwen te geven in de EU. Er kunnen helaas nog crisissen volgen waarbij onze aanvoerlijnen om diverse redenen afgesloten worden.”