Controles op schijnzelfstandigen werpen vruchten af

5 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ondernemen, Sociale fraude

Tijdens de afgelopen commissie Sociale Zaken ondervroeg Kamerlid Werner Janssen de staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer (Open Vld), over de strijd tegen schijnzelfstandigheid. Werner Janssen is tevreden dat de staatssecretaris deze problematiek lijkt aan te pakken.

“De staatssecretaris zorgt voor de uitvoering van zijn actieplan 2017. Voor de eerste jaarhelft blijken de controles reeds vruchten af te werpen. Zo werden bij de Rijksdienst Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. Sociale Zekerheid 95 controles uitgevoerd waarbij in 46 dossiers een aanpassing van het statuut werd voorgesteld. Er werd voor een bedrag van 721.000 euro aan sociale bijdragen ter regularisatie voorgesteld. Ook bij de andere inspectiediensten werden controles uitgevoerd overeenkomstig het actieplan. De vooropgestelde 100 controles dit jaar zullen zeker gebeuren.”

Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (overheidsinstantie voor zelfstandigen) werden 212 mogelijke schijnzelfstandigen onderzocht sinds januari dit jaar. Daarvan zijn 26 dossiers afgesloten en 5 daarvan doorgegeven aan de RSZ omdat ze verdacht zijn. De andere dossiers (186) moeten nog worden afgehandeld.

Werner Janssen: “De staatssecretaris maakt zich sterk dat er in november een wetsvoorstel schijnzelfstandigheid zal voorgelegd worden aan de ministerraad. Er wordt een nadruk gelegd op de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Vanuit het parlement zullen wij deze wetgeving uiteraard van nabij opvolgen”, aldus Janssen.