Controle op uitstel RSZ-bijdrage voor ondernemingen blijft uit

14 mei 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Fiscale fraude, Coronacrisis

Steeds meer gevallen van misbruik komen aan het licht bij ondernemingen die door corona moeten sluiten en zo een uitstel van de RSZ-bijdrage krijgen. Bij vrijwillige sluiting gebeurt de aanvraag met een verklaring op eer en wordt er nu pas, nadat de economie zich terug op gang trekt, gecontroleerd. “Nu, na de feiten sociaal inspecteurs inzetten om op 1 week tijd 6000 ondernemingen te controleren, dat is zoals de politie vandaag op pad sturen om te controleren of de automobilist gisteren zijn veiligheidsgordel droeg. Zo zet je de deur naar misbruik wagenwijd open, en verklein je het draagvlak voor deze broodnodige steun aan onze bedrijven”, aldus Kamerlid Björn Anseeuw.

Bij het begin van de coronacrisis moesten heel wat economische sectoren hun activiteiten noodgedwongen staken in het belang van de volksgezondheid. Iedereen was en is het erover eens dat de overheid bij het begin van de coronacrisis doortastend en snel maatregelen moest nemen om onze bedrijven en zelfstandigen stevig te ondersteunen.

“Intussen duiken steeds meer verhalen op van misbruik. Net die verhalen halen het draagvlak voor deze steunmaatregelen voor duizenden bonafide ondernemers onderuit”, zegt Anseeuw.

Een van de maatregelen is het uitstel voor werkgevers van betaling van sociale bijdragen. Wie verplicht moest sluiten krijgt automatisch uitstel tot 15 december. Wie vrijwillig z’n deuren sloot kan dat uitstel vragen met niet meer dan een verklaring op eer. Verklaringen op eer zijn wel vaker een achilleshiel als het over fraudebestendigheid van steunmaatregelen gaat. Een adequate controle kan hier evenwel soelaas bieden.

Het uitstel van betaling ging in op 20 maart, het Koninklijk Besluit dat dit uitstel regelt verscheen evenwel pas eergisteren in het staatsblad. Daarin valt te lezen dat controles pas zullen gebeuren nadat het bedrijf terug is geopend. “Bovendien volstaat het om op eer te verklaren dat je 1 week, of zelfs 1 dag, je bedrijf hebt gesloten om uitstel van betaling te krijgen tot 15 december. Zo zet je de deur open voor misbruik en haal je het draagvlak voor steun die onze ondernemingen broodnodig hebben compleet onderuit. Dit willen wij ten zeerste vermijden”, benadrukt Anseeuw.

“Minister Maggie De Block heeft nu snel beslist om haar sociaal inspecteurs in te zetten om op 1 week tijd 6000 ondernemingen te controleren. Dat is al helemaal niet de bedoeling, niet alleen zijn de meeste bedrijven net wel te goeder trouw en moeten er enkel gerichte controles plaatsvinden. Ook breng je in deze corona-tijd de gezondheid van al de sociale inspecteurs in gevaar door hen bloot te stellen aan vele onnodige contacten”, besluit Björn Anseeuw.